Novinky ze světa bydlení

05.10.2017
Každý stavebník vždy při výstavbě nové budovy nebo vlastník stávající budovy při prodeji, pronájmu nebo při „větší změně dokončené budovy“ (tj. při stavebních úpravách, nástavbách nebo přestavbách) je povinen nechat zpracovat PENB – Průkaz energetické náročnosti budovy.

Ten deklaruje podle stanovených výpočtových kritérií energetické parametry budovy a její tabulkovou...

04.10.2017 Internet sehrává v našem životě klíčovou roli. Jak IT technologie využít v péči o seniory, dokazuje spolupráce Sole Cooperativa a IBM.
03.10.2017 Každé první říjnové pondělí vyhlašuje od roku 1985 OSN jako Světový den Habitat – World Habitat Day. Letos tento den připadl na 2. října.
02.10.2017 Současná výstavba budov je podmíněna mimo jiné jedním důležitým kritériem, a tím je energetická náročnost.
29.09.2017 Správa bytového domu a pozemku je definována zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
27.09.2017 Nemovitost neznamená jen zajištění jejího provozu, údržby a oprav, nýbrž i předcházení možným škodám na nemovitosti, z držby nemovitosti vyplývajících, ale např. i škodám, které mohou být uplatněny na samotném vlastníkovi či statutárním orgánu bytové korporace (společenství vlastníků jednotek či bytového družstva).
26.09.2017 Bytová výstavba roste. Přibývá jak dokončených, tak zahájených bytů. Stavějí se hlavně v Praze a Středočeském kraji.
25.09.2017 Z platné legislativy vyplývá pro majitele bytových domů a jejich nájemníků, že musí zajistit provádění některých činností na technických a požárně bezpečnostních zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti či funkčnosti při užívání.
22.09.2017 Osmnáctého září proběhlo na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky setkání u kulatého stolu se zástupci hlavních politických stran na téma bydlení.
21.09.2017 V jednacím sále Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj se uskuteční v pravidelný Konzultační den Ministerstva pro místní rozvoj k bytové problematice.