Novinky ze světa bydlení

13.02.2018
Technický facility management je v případě bytových domů komplexní technická správa objektu.

A to od průběžné starosti o běžný provoz a údržbu domu, zajištění dodávek energií, jejich měření a...

12.02.2018 Lodžie a balkony jsou polohově součástí obvodového pláště domu. Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb.
09.02.2018 Obecně lze konstatovat, že za správu domu je odpovědný vlastník bytového domu, lhostejno, zdali je jím fyzická či právnická osoba (např. obec nebo bytové družstvo).
08.02.2018 Přibližně sedm desítek bytů bude v bývalé vysokoškolské koleji a roky prázdném domu Mánesova 23.
07.02.2018 Město navazuje na zaniklou tradici Rady architektů, která bude poradním orgánem primátora, určeného zastupitele a odboru hlavního architekta.
06.02.2018 S nadsázkou by se dalo říci, že správa bytového domu je živý organismus, podléhající ovšem pevným pravidlům. Jak s nimi účelně pracovat, napoví následující text.
05.02.2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s dalšími partnery připravilo v pořadí již třetí sérii seminářů věnovaných problematice energetických úspor.
02.02.2018 V právě uzavřených výzvách programu Podporované byty se v dotačních titulech Pečovatelské byty a Komunitní dům seniorů sešlo 83 žádostí v celkové částce více než 601 milionů korun.
01.02.2018 Ombudsmanka vydala „návod“, jak by měly stavební úřady posuzovat případy, kdy stavební úpravy změní vzhled stavby.
31.01.2018 S účinností od 1. ledna 2018 se novelou občanského zákoníku částečně navrací institut zákonného předkupního práva, který byl původně účinností nového občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb., k 1. lednu 2014 zrušen.