Novinky ze světa bydlení

27.11.2017
Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, metodická podpora poradenství v oblasti bydlení a udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí.

Na tyto oblasti podpory vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu pro nestátní neziskové...

24.11.2017 Nový občanský zákoník zakotvuje právo dědice na odmítnutí dědictví stejně jako předchozí právní úprava.
23.11.2017 Česká komora architektů vydává standardy služeb jako metodický nástroj pro ustanovení vztahů mezi architektem a klientem v projekční praxi.
22.11.2017 Nový občanský zákoník posílil pozici věřitelů v rámci dědického práva.
21.11.2017 V září proběhl v ulicích města Liberce terénní průzkum s cílem zmapovat lidi bez přístřeší a lidi v bytové nouzi.
20.11.2017 Zákonná posloupnost při dědění se uplatní zejména v případě, kdy nedojde k posloupnosti podle dědické smlouvy nebo závěti.
15.11.2017 Otázky seniorského bydlení jsou zásadními tématy, která se řeší celosvětově, státy Evropy nevyjímaje. Jako zkušenost mají ve Velké Británii?
14.11.2017 Nový občanský zákoník přinesl řadu změn v dědickém právu, které jsou zaměřeny zejména na ochranu a posílení vůle zůstavitele.
13.11.2017 Počátkem listopadu se v Praze konala konference Vnitrobloky, která velmi zajímavým způsobem reflektovala možnosti úpravy prostorů mezi domy.
10.11.2017 Nový občanský zákoník opětovně zavedl dědickou smlouvu do naší právní úpravy, jejíž součástí byla až do roku 1950.