Novinky ze světa bydlení

19.11.2018
Nemovitou věc lze nabýt také v dražbě. I v tomto případě je z pohledu nabyvatele nemovitosti zapotřebí se důkladně seznámit s rozsahem a vymezením práv, která jsou s nemovitostí spojena a která mohou mít vliv na cenu nemovitosti a na další nakládání s ní.

Všechna práva třetích stran jsou v případě dražeb obsahem znaleckého posudku. Úkolem zpracovatele...

15.11.2018 Druhým dílem pokračuje v informacích o zateplování, tématu, které je v současnosti víc než aktuální.
14.11.2018 Správný výběr izolace a realizace zateplení je podmínkou pro dosažení kýžených energetických úspor.
13.11.2018 Webové stránky představují komplexní informace o problematice sociálního bydlení a projektu Podpora sociálního bydlení, jenž je financován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.
12.11.2018 Každý obchod představuje určitá rizika, koupě nemovitosti není výjimkou. Jak je eliminovat?
09.11.2018 Ministerstvo životního prostředí investuje do zlepšení kvality ovzduší vysoké finanční částky jak z národních zdrojů, tak z evropských fondů, stejně jako průběžně reaguje na aktuální potřeby změnami zákonů.
08.11.2018 Nový občanský zákoník změnil a upravil práva a povinnosti nájemce a pronajímatele v mnoha oblastech jinak, než tomu bylo v původním předpisu.
07.11.2018 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje od 1. listopadu 2018 dotaci „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2019.
07.11.2018 Pořízení nemovitosti je jednou z cest zajištění vlastního bydlení, ale je také dlouhodobě vnímáno a využíváno jako vhodná investiční příležitost.
05.11.2018 Na dotace pro Bytové domy bez bariér má Ministerstvo pro místní rozvoj připravenu částku 200 milionů korun, se stejnou sumou počítá i rozpočet na dotační titul Pečovatelské byty.