Novinky ze světa bydlení

19.06.2018
V letošním roce je na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích připraveno 200 mil. Kč.
14.06.2018 Nejvyšším orgánem v bytovém družstvu je členská schůze s právem účasti všech členů družstva. Kontrolním orgánem bytového družstva se rozumí kontrolní komise.
11.06.2018 Bytové družstvo je vlastníkem bytového domu. Z tohoto pohledu je třeba nahlížet na rozsah jeho práv a povinností při správě vlastního majetku.
08.06.2018 Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci s Českou společností pro rozvoj bydlení a Sdružením nájemníků ČR pořádá seminář/kulatý stůl „Bytová politika v ČR, současnost a budoucnost“.
07.06.2018 Ceny nemovitostí jsou na rekordní výši, málokdo na ně dosáhne, a pokud přesto získá hypotéku, bývá rodinný rozpočet zvlášť napjatý.
06.06.2018 Bydlení v bytových družstvech prošlo historicky na území České republiky dlouhou historií, která sahá až do 19. století, do období Rakouska-Uherska.
05.06.2018 Základní myšlenkou připravovaného Strategického plánu města Plzně je prosperující město.
30.05.2018 Bytový dům na Vlhké 22 v Brně čeká rekonstrukce. Po opravě v něm bude osm startovacích a osm sociálních bytů. První nájemníci by se mohli nastěhovat do dvou let.
21.05.2018 Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová schválila projekty za bezmála 17 milionů korun na stavební úpravy v obcích a městech, které umožní bezbariérové vstupy do budov městských a obecních úřadů a do domů s pečovatelskou službou.
18.05.2018 Do druhého ročníku dotačního programu "fajnOVY prostor", který cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných prostranství podle vlastních nápadů, přihlásili obyvatelé Ostravy 20 projektových záměrů.