Novinky ze světa bydlení

05.12.2017
Oblíbený program administrovaný Státním fondem rozvoje bydlení. Klade důraz na komplexnost prováděných prací.

Přestože má program v názvu „panel“, je určen i pro bytové domy stavěné jinou technologií, tedy i...

04.12.2017 Výstava Moravské galerie v Brně nabízí všestranný pohled na to, jak se v 70. a 80. letech 20. století stavěla panelová sídliště a jak žili jejich obyvatelé.
01.12.2017 Přemýšlíte o tom, jak zlepšit kvalitu svého bydlení? Zajímá vás, jak využít jiných finančních prostředků, než jsou hypotéční úvěry?
30.11.2017 Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a pokud nedědí, pak jsou jimi jejich potomci. Nový občanský zákoník vymezuje právo zůstavitele učinit vydědění nepominutelného dědice.
28.11.2017 V centru Bohumína končí osmiměsíční rozsáhlá přestavba sídlištního vnitrobloku mezi Poděbradovou a Alešovou ulicí hned vedle pěší zóny.
27.11.2017 Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, metodická podpora poradenství v oblasti bydlení a udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí.
24.11.2017 Nový občanský zákoník zakotvuje právo dědice na odmítnutí dědictví stejně jako předchozí právní úprava.
23.11.2017 Česká komora architektů vydává standardy služeb jako metodický nástroj pro ustanovení vztahů mezi architektem a klientem v projekční praxi.
22.11.2017 Nový občanský zákoník posílil pozici věřitelů v rámci dědického práva.
21.11.2017 V září proběhl v ulicích města Liberce terénní průzkum s cílem zmapovat lidi bez přístřeší a lidi v bytové nouzi.