Novinky ze světa bydlení

16.03.2018
Rozúčtování a vyúčtování nákladů na plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (služby) jsou na sebe navazující procesy.

Nejprve je určen podíl příjemce služeb na celkových nákladech služeb v rámci bytového domu a...

15.03.2018 Měření spotřeby energií a médií je vstupním předpokladem pro energetický management v podmínkách bytových domů.
14.03.2018 V obecních bytech pokračuje instalace detektorů oxidu uhelnatého a požárních hlásičů nakoupených z ostravského rozpočtu za zhruba 2,2 milionů korun.
13.03.2018 S provozem bytového domu souvisí i zajištění dodávek energií a médií jako plnění souvisejících s užíváním bytových a nebytových jednotek.
12.03.2018 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) další výzvy na sociální bydlení.
09.03.2018 Statutární město Karviná v současné době připravuje celkovou rekonstrukci objektu ubytovny Kosmos včetně jeho blízkého okolí.
08.03.2018 Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil desatero zpracování pro správce, které je jednoduchým návodem, jak zacházet s osobními údaji.
07.03.2018 Celkem 8 sociálních bytů vznikne letos rekonstrukcí bytového domu v Tylově ulici č. 652. Celkové náklady představují téměř 9,5 milionu korun, výše dotace z IROP dosahuje až 90 procent uvedené částky. Zbytek uhradí město.
06.03.2018 Větší pozornost obnově a rozvoji znevýhodněných území chce věnovat Zlínský kraj.
05.03.2018 Vlastnosti a trvanlivost oken a navazujících konstrukcí jsou způsobem zabudování přímo ovlivněny, je tedy potřeba všem s tím spojeným pracím věnovat náležitou pozornost.