Novinky ze světa bydlení

31.10.2017
Na správný provoz a užívání bytu nebo domu je třeba pamatovat již ve fázi návrhu, klást otázky projektantovi a tomu, kdo bude pro nás vykonávat technický dozor (nebo stavební dozor v případě stavby rodinného domu svépomocí).

U stavebních výrobků, které projektant vybírá pro naši stavbu (nový domů nebo stavební úpravy)...

30.10.2017 Dodaná energie, neobnovitelná primární energie, obnovitelná energie a její zdroje, trvale udržitelný rozvoj.
27.10.2017 Není univerzální odpověď. Pokud je stavebník rozhodnut pro konkrétní systém, pak jsou technické návrhy a protiargumenty zbytečné.
26.10.2017 Airbnb je služba založená v roce 2008, postavená na webové platformě, která zprostředkovává ubytování pro zahraniční turisty za nižší ceny, než za které by si pronajali např. hotelový pokoj.
25.10.2017 Kromě volby optimálního stavebního materiálu, oken, dveří nebo zateplení je nutné zajistit výměnu vzduchu. Co ale větrání při užívání domu nebo školy ovlivňuje a jaký má vliv?
24.10.2017 Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 743 milionů korun na podporu sociálního bydlení v regionech.
23.10.2017 Především si musíme vymezit obsah pojmu technický dozor stavebníka, který bývá často nesprávně označován jako stavební dozor nebo stavebně technický dozor.
20.10.2017 Ombudsmanka vydala publikaci, která uceleně a podrobně zpracovává problematiku dávek pomoci v hmotné nouzi.
19.10.2017 V předcházejícím textu – Základem kvalitní stavby je kvalitní smlouva – jsme slíbili, že se budeme jednotlivými typy smluv podrobněji zabývat.
18.10.2017 Město Ostrava vybaví obecní byty požárními hlásiči a detektory oxidu uhelnatého.