Novinky ze světa bydlení

12.12.2017
Valné shromáždění OSN na svém 72. zasedání dne 13. října 2017 konstatovalo, že družstva ve všech svých formách mají v moderním světě významnou roli.

V rámci této

rezoluce Valné...
11.12.2017 Dva úvěrové programy SFRB jsou určeny pro mladé. První, který představíme, je Program 150.
08.12.2017 Stejně jako každý rok v zimě, i letos je nutné zabezpečit vodoměr či vodovodní přípojky, aby je neponičil mráz.
07.12.2017 Výstavba nájemních bytů je mimořádně důležitým segmentem bytové politiky státu, a i proto SFRB nabízí program, který vznik takovýchto bytů podpoří.
06.12.2017 Městská část Praha 7 dostane z Fondu rozvoje dostupného bydlení dotaci v celkové výši 28 900 000 korun na rekonstrukci bytového domu v ulici Dobrovského.
05.12.2017 Oblíbený program administrovaný Státním fondem rozvoje bydlení. Klade důraz na komplexnost prováděných prací.
04.12.2017 Výstava Moravské galerie v Brně nabízí všestranný pohled na to, jak se v 70. a 80. letech 20. století stavěla panelová sídliště a jak žili jejich obyvatelé.
01.12.2017 Přemýšlíte o tom, jak zlepšit kvalitu svého bydlení? Zajímá vás, jak využít jiných finančních prostředků, než jsou hypotéční úvěry?
30.11.2017 Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a pokud nedědí, pak jsou jimi jejich potomci. Nový občanský zákoník vymezuje právo zůstavitele učinit vydědění nepominutelného dědice.
28.11.2017 V centru Bohumína končí osmiměsíční rozsáhlá přestavba sídlištního vnitrobloku mezi Poděbradovou a Alešovou ulicí hned vedle pěší zóny.