Novinky ze světa bydlení

27.08.2018
Topení a vaření za pomoci spalování nejrůznějších surovin přináší s sebou potřebu bezpečného odvodu látek, které škodí lidskému zdraví, do volného ovzduší, a to od všech spotřebičů a za všech provozních podmínek.

Otopná paliva, technologie spalování i způsob odvodu spalin se neustále vyvíjí.

Způsob vytápění v...

24.08.2018 Vestavba nových bytů v půdním prostoru bytového domu nebo celková rekonstrukce bytového domu bývá často spojena s vestavbou nebo přístavbou výtahu jako důležitého technického zařízení budovy.
21.08.2018 Zateplení bytových domů představuje velmi širokou problematiku zahrnující, mimo jiné, řešení požární bezpečnosti.
17.08.2018 Požárně bezpečnostní řešení bytového domu tvoří soubor dispozičních, technických a provozních opatření vycházejících z konkrétní situace dané budovy a vztahů k jejímu okolí.
15.08.2018 Desítky lidí dnes čekaly před oběma pracovišti Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), aby využily možnost zvýhodněného úvěru.
13.08.2018 Požárně bezpečnostní řešení bytového domu tvoří soubor dispozičních, technických a provozních opatření vycházejících z konkrétní situace dané budovy a vztahů k jejímu okolí.
10.08.2018 Regenerace stávajících panelových domů zahrnuje také rekonstrukci bytových jader.
01.08.2018 Při rekonstrukci stoupaček je nutné splnit požadavky protipožární ochrany, jejíž prioritou je ochrana života a zdraví osob, následovaná ochranou majetku.
30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let.
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu.