Když to nejde po dobrém

Víte, že vám hasiči mohou dát pokutu za neohlášení požáru? A to i v případě, že jste ho, třeba vlastními silami, uhasili…

Červnový seriál letošního roku je věnován ochraně našich domovů, tedy pojišťování nemovitostí a jejich zabezpečení nejen před atakem nenechavců, ale i přírodních sil, mezi nimiž oheň patří k hlavním nebezpečím. O tom, jakými prostředky vzniku požáru zabránit, jsme se už věnovali. Ale jaké máme povinnosti k hasičskému záchrannému sboru, ví možná málokdo.

Oznámit hasičům se musí každý požár „bez odkladu“, protože pozdní oznámení se může prodražit hned několikrát.  

Povinnost hlásit požár hasičům platí bez rozdílu jak pro právnické a podnikající fyzické osoby, tak i pro všechny občany. Každému asi dojde, že když uvidí hořící střechu domu, má přivolat hasiče a nebude jinak zvlášť otálet. Tedy pokud se nejedná přímo o pachatele – žháře. Malé požáry, které jsou uhašeny vlastními prostředky, však mnohdy občasné ani firmy nehlásí, a to je velká chyba. 

 Z čistě lidského hlediska se to dá pochopit, neboť se pachatelé obávají případného postihu a „popotahování“ ze strany hasičů nebo policie, ale zákon hovoří jasně – neoznámení požáru je u občanů přestupkem s možností sankce až 25 tisíc Kč. U firmy je takové jednání správním deliktem, za který hrozí pokuta až 250, nebo dokonce 500 tisíc Kč.


Časté jsou i případy, že se požáry oznamují až v době, kdy pojišťovna požaduje „doklad od hasičů“, nezbytný pro plnění pojistné události. Jestliže je požár nahlášen se zpožděním dvou týdnů nebo třeba i měsíce, je dobré si uvědomit, že po takové době již nelze provádět relevantní šetření, a doklad pro pojišťovnu tedy nelze vydat. Pojišťovna pak zpravidla neplní. Navíc ten, kdo se takto opozdí, se vystavuje postihu za přestupek, respektive správní delikt, jak je uvedeno výše.  

Tedy: 

Požár je nutné hlásit vždy – i uhašený vlastními silami nebo uhašený samovolně (např. nedostatkem vzduchu), a hlavně bez odkladu.

A dále: 

Než přijede hasičský vyšetřovatel, nic neuklízet, na nic nesahat, nepřemisťovat předměty ani nábytek. Při šetření požáru spolupracovat s vyšetřovatelem a poskytovat součinnost, osobní údaje a další informace a v případě nutnosti i vzorky (např. elektrický spotřebič či část stroje, chemické látky apod.) 

Kam hlásit uhašený požár? 

Stejně jako ostatní požáry – tedy na telefonní číslo 150. 

Lze hlásit i přímo vyšetřovateli na územním odboru hasičského záchranného sboru kraje nebo osobně na kteroukoliv stanici hasičského záchranného sboru kraje, ale ohlášení na známou „stopadesátku“ je jednodušší a nikdo neudělá chybu.

Zdroj: Hasičský záchranný sbor, redakčně upraveno