Stavíme studnu

Každá studna, ať jakkoli zřízená, musí mít stavební povolení. Pokud jste koupili dům a studna je postavena načerno, je možno o stavební povolení požádat zpětně.

To se týká nejen studen kopaných a vrtaných, ale i nádrží vybudovaných u nadzemních vodních pramenů. Stavební povolení bychom měli mít dříve, než se ke stavbě odhodláme, pokud však provádíme zkušební vrty, můžeme o povolení zažádat až po provedení čerpací zkoušky. Žádnou studnu však nelze používat, pokud k tomu nedá kolaudační souhlas vodoprávní úřad

K žádosti je potřeba přiložit komplexní dokumentaci, zpracovanou autorizovaným odborníkem (většinou stavební inženýr), a vyjádření hydrologa. Majitelé okolních studní mohou vyjádřit své případné námitky v průběhu stavebního řízení.

Studny z minulého času

Historické studny (které častokrát zdědíme) postavené před rokem 1955, nepotřebují zpětné stavební povolení a povolení k odběru vody a jsou považovány za povolené, pokud slouží potřebám jednotlivých domácností nikoli pro podnikání. Studny postavené po roce 1955 jsou však stavbou nepovolenou a je třeba jejich existenci zlegalizovat, a to stejným způsobem, jako žádáme o povolení ke stavbě nové studny.

Prověřit, zda máme studni „černou“, či povolenou, a bez povolení novou nestavět, je užitečné, protože pokuty za nepovolenou stavbu jsou vysoké.

Zdroj: Vodoprávní úřad, Portál o bydlení