Věcné břemeno k pozemku s elektrickým nebo plynovým vedením zaniká při odstranění vedení

Vlastníci pozemků s elektrickým vedením nebo plynovodem museli podle dřívější právní úpravy strpět umístění a provozování vedení na svém pozemku.

Jejich povinnost sice stále trvá, nicméně pouze po dobu existence vedení – v okamžiku jeho odstranění povinnost zanikne. To platí také v případě, kdy je původní vedení nahrazeno stavbou nového, i když ve stejné trase.

„Podle současných právních předpisů musí provozovatel v takovém případě dosáhnout dohody s vlastníkem zatíženého pozemku, aby mohl nové vedení provozovat,“ vysvětluje zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček, který se zabýval případem rekonstrukce plynovodu spočívající v nahrazení starého zařízení novým a větším, byť umístěným ve stejné trase. Názor kanceláře ombudsmanky potvrdil i Krajský soud v Hradci Králové, který dospěl ke stejným závěrům. Podle jeho rozsudku povinnosti vlastníka pozemku a z toho plynoucí práva provozovatele nejsou na nová elektrická vedení přenosná a zůstávají zachována jen pro vedení a stavby původní.

Povinnost vlastníka pozemku umožnit stavbu, provoz a údržbu elektrického nebo plynového vedení bylo dříve možné uložit i proti jeho vůli. Dnes je ale přednostním řešením se s majitelem pozemku dohodnout. „Při vzájemné domluvě mohou provozovatel a vlastník pozemku využít pravidel nového občanského zákoníku, který nastiňuje obsah dohody o umístění inženýrské sítě,“ dodává zástupce ochránkyně práv. Až krajní možností provozovatelů vedení by byla žádost o vyvlastnění pozemku.

Zdroj: Veřejný ochránce práv