Jak funguje družstevní výstavba

Družstevní výstavba má některé odlišnosti ve srovnání s developerskými projekty. Týkající se především způsobu financování. Splátky úvěru družstvu jsou přitom často nižší než tržní nájemné v dané lokalitě. 

  • zájemci o byt se stávají členy družstva tím, že uhradí základní členský vklad, jenž se pohybuje v rozmezí pouhých 25 až 35 procenty celkové ceny bytu,
  • zbylou část ceny bytu splácí členové družstvu po dobu následujících 20 až 25 let ve formě nájemného, které v nových družstevních bytech bývá srovnatelné či dokonce mírně nižší než tržní nájemné bytů v okolí,
  • po splacení úvěru družstvu si členové mohou zažádat o převod bytu do osobního vlastnictví, o nějž se postará družstvo,
  • převod členského podílu se uskutečňuje převodem členských práv a povinností na jinou osobu, což lze vyřídit obratem,
  • převod členských práv a povinností má navíc dvě výhody: transakce nepodléhá dani z nabytí nemovitosti (dříve daň z převodu nemovitosti), za určitých podmínek není rovněž potřeba hradit ani daň z příjmů, která jde svou výší 15 procent v případě několikamilionových bytů až do statisíců korun.