Výkladová stanoviska KANCL

Od září 2012 působí při ministerstvu spravedlnosti Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy neboli KANCL, která je stálým poradním orgánem ministra spravedlnosti v oblasti nového soukromého práva.

Zabývá se mimo jiné výkladem sporných bodů nového občanského zákoníku, o čemž vás průběžně na Portálu o bydlení o bydlení informujeme. Zde uvádíme několik praktických odkazů na výkladová stanoviska

Působení shromáždění vlastníků jednotek

Bytové spoluvlastnictví

Běžná údržba a drobné úpravy u nájmu bytu

Stanovy SVJ od roku 2014

Vypovězení nájmu

Základním úkolem Expertní skupiny je podávání a sjednocování výkladu otázek nového soukromého práva, podílení se na tvorbě doprovodné legislativy, vzdělávání a předkládání návrhů a doporučení v této oblasti.

Členové Expertní skupiny jsou zejména zástupci justiční sféry, profesních komor, akademické obce a Ministerstva spravedlnosti. Skupina zasedá jedenkrát měsíčně.

Výsledky veškeré činnosti komise najdete ZDE