Předjaří vybízí k čištění okapů a kontrole střechy

Přestože nebyla letošní zima nijak dramatická, okapy i střešní krytina volají po preventivní prohlídce, jinak riskujeme, že se jejich životnost výrazně zkrátí.

Pravidelnou kontrolou, v ideálním případě na podzim i na jaře, můžeme ušetřit spoustu peněz za nákladné následné opravy. Dalším nepříjemnostem se vyhneme též v případě, když budeme pamatovat na vlastní bezpečnost, zvláště když se do práce hodláme pustit sami. Zákonem schválnosti bývají místa, kde je kontrolu vždy nutné provést – a příkladem může být komín na střeše, jejíž sklon by ocenili i aktivní horolezci – velmi obtížně přístupná. Bezpečnost práce by tedy měla mít přednost před vším ostatním. Furiantské „to zvládnu sám“ by občas mělo ustoupit odborné práci specializované firmy, vybavené moderní technikou.

Co kontrolovat

·         okapy (dobře poslouží teleskopické tyče se speciální koncovkou – stěrkou a kartáčem zároveň),

·         napojení okapů na žlaby, žlabů na kolena – zkontrolovat poškození i těsnost spojů, úchyty,

·         korozi okapů a odtokových rour, u plastových okapů zjistit, zda nepopraskaly mrazem,

·         fasádu v okolí okapů a pod nimi,

·         stav střešní krytiny,

·         zatmelení okolí komínů, střešních oken nebo vikýřů,

·         kvalitu střešních oken, jejich nátěrů, stav těsnění,

·         půdu či upravení podkroví (zatékání, plíseň).

Drobné opravy asi dokáže provést majitel nemovitosti sám, větší by ale měl raději přenechat odborným firmám. Dnes už jsou mnohé z nich vybaveny moderními pomůckami (pro čištění okapů například vakuovou technologií, pomocí níž efektivně a odstraní všechny nečistoty a ekologicky je zrecyklují).

Na specializovanou firmu by ale bylo dobré obrátit se v případě, když zjistíme závažné poškození střešní krytiny.  

Zdroj: Portál o bydlení