Co potřebujete vědět o pojištění

Pojištění je dobrovolné a záleží na uvážení každého člověka, čeho si cení natolik, že pojištění využít chce. Pro oblast bydlení jde nejen o pojištění nemovitosti, bytu, rodinného domu, chaty, chalupy či další budovy, ale pojistit lze i bytový dům nebo nebytový prostor.

Ze všeho nejdříve si ujasněte, co vše chcete pojistit a v jakém rozsahu. Zvažte možnosti týkající se pojištění jednotlivých bytů nebo celých domů, zjistěte si předem, na co by se vztahovala případná úhrady škod a jak postupovat v případě pojistné události. Přinášíme vám k tomu průvodce pojištěním, který jsme vypracovali dle podkladů České asociace pojišťoven. 

Specifika bytových domů

Aby se pojištění nevztahovalo pouze na pojištění domácnosti, ale také budovy, je potřeba vycházet z podílu vlastníka na společných částech domu (což je přesně vymezeno v kupní smlouvě případně ve smlouvě o převodu do vlastnictví – v případě družstevních bytů) a zjistit tak, co vše patří k bytu (technické místnosti, chodby, apod.)

Mezi společné části domu patří také svislé a vodorovné konstrukce – střecha, schodiště, výtah, prádelna, rozvody pro energie. K bytu však také patří různé stavební úpravy a prvky, stejně jako zařizovací předměty – sanita, kuchyňská linka apod. toto lze postihnout pojištěním domácnosti.  

Pokud tedy bydlíte v bytovém domě a jste členem společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), ověřte si, zda výbor či správce vašeho domu zajistil také pojištění celé budovy – položka za pojištění by měla být součástí společného hospodaření, např. fondu oprav).

Nezapomeňte, že i když máte pojištěnou domácnost v bytovém domě, máte současně do výše svého podílu zodpovědnost za stav domu a škody vzniklé třetím osobám (padající omítka, neudržované chodníky apod.

Jak postupovat při výběru pojištění?

Záleží na konkrétní představě, co vše chcete pojistit. Nabídka pojišťoven je široká, proto je potřeba seznámit se podrobně s jejich podmínkami, kde byste měli sledovat nejen výši pojistky, ale také podmínky při škodní události, jak rychle pojišťovna zareaguje, co vše je potřeba dokládat, zda nabízí služby navíc – asistenční služby apod. Vždy si důkladně přečtěte tzv. Všeobecné podmínky, které mohou obsahovat důležité informace, které vás nemusí při sjednání ani napadnou, ať nejste v případě pojistné události překvapeni.

Pojištění lze sjednat jak na pobočkách, tak již standardně pomocí online formulářů.

Co ovlivňuje cenu pojištění?

Především je to výše pojistné částky, hodnota pojištěného předmětu – na kolik si jej ceníte, ale také rozsah plnění ze strany pojišťovny a potom také váš přístup: jak máte například dům zabezpečen, jaká je výše spoluúčasti i o jakou se jedná lokalitu, pomineme-li záplavová území, například z hlediska kriminality apod.

Jak postupovat v případě vzniku škody?

Je potřeba ji neprodleně nahlásit pojišťovně a pokud možno zdokumentovat. Škodu hlásíme buď na telefonických linkách pojišťovny, e-mailem či písemně. Pojišťovna vám sdělí další postup.

V případě živelních událostí platí totéž – pokud je to možné, co nejdříve událost nahlásit, zdokumentovat. Pokusit se sestavit rozsah škody, seznam poškozených věcí, případně doklady pořízení věcí. 

Kdy využít asistenční služby?

Pokud to vaše pojišťovna umožňuje, znamená to, že máte v případě pojistné události k dispozici jejich pomoc 365 dní v roce v kteroukoli denní hodinu. Může vám to výrazně pomoci při odstraňování akutních následků škody, uvádění bytu do obyvatelného stavu apod.

Lze pojistit domácí zvířata?

Domácí zvířata, tedy ta, která s vámi obývají byt či dům, lze pojistit proti úrazu, nemocem, ale právě také proti škodám, které způsobí třetím osobám. Rozsah pojištění a jeho cena je u všech pojišťoven více méně stejná. Jiný případ jsou hospodářská zvířata.

Jak pojistit schopnost splácet hypotéku?

Banky často při sjednávání hypotéky vyžadují pojistku, ať už jde o životní pojištění, nebo právě o pojištění schopnosti splácet hypotéku, například při nemoci či ztrátě zaměstnání. Další obvyklou podmínkou úvěrujících bank je pojištění nemovitosti.

Lze se pojistit proti škodě způsobené jiné osobě?

V souvislosti s bydlením je možné se pojistit na škody způsobené sousedy – typicky jde o vytopení bytu, prasklé topení apod. –, ale také v důsledku odpovědnosti za stav domu – již zmíněná padající omítka, neudržovaný chodník apod. Pojistit tak lze jak škodu způsobenou na majetku, tak na zdraví či životě třetí osoby.

Kdo zodpovídá za pojištění? 

Pojištění spadá do gesce Ministerstva financí, které je regulátorem a zodpovídá za tvorbu primární legislativu (zákony), které dále schvaluje vláda, Poslanecká sněmovna a podepisuje prezident.

Orgánem dohledu nad činností pojišťoven je ČNB – zodpovídá za vytváření prováděcích předpisů k zákonům – vyhlášek.