Pojištění nemovitostí a záplavové zóny

Pojišťovny samozřejmě zajímá i to, jak moc je nemovitost ohrožená velkou vodou a stavby v některých zónách už pojišťovat nechtějí. Zjistěte si pomocí povodňových map, jak je na tom váš dům. Tato informace je velmi důležitá i tehdy, pokud se stavět teprve chystáte. 

Podrobné informace najdete na webových stránkách České asociace pojišťoven, která provozuje povodňové mapy, v nichž si kdokoli může najít svou lokalitu a zjistit míru jejího ohrožení velkou vodou.

Nehrozí vám povodeň? 

Rozlišují se čtyři zóny podle míry nebezpečí, jejichž vymezení se odvíjí od předešlých měření a stupně rizika zaplavení vodou: 

  • 1 - zóna se zanedbatelným rizikem povodně,

  • 2 - zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. stoleté vody),

  • 3 - zóna se středním rizikem povodně (území tzv. padesátileté vody),

  • 4 - zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. dvacetileté vody) – obvykle bydlení v těchto územích pojišťovny ani pojistit nechtějí.

Použití webové aplikace je zdarma, protože hlavním cílem je co nejsnazší dostupnost těchto informací. Každý člověk si tak může pro účely pojištění nemovitosti snadno vyhodnotit nebezpečí výskytu povodní v konkrétní lokalitě na celém území České republiky. 

Největším přínosem systému pro určení záplavových území je informovanost občanů o možném nebezpečí vzniku povodně v dané lokalitě a jeho dopadu na pojištění majetku. 

Jak zóny posuzují pojišťovny? 

Za předpokladu, že klient vlastní nemovitost ve vyšší rizikové zóně (2 a více), lze předpokládat navýšení pojistného o rizikový příplatek. I v České republice existují lokality, které jsou z hlediska neúnosného rizika výskytu povodní nepojistitelné. Ty se vyskytují zpravidla ve 4. rizikové zóně. Takovou informaci pak ocení zejména ti, kteří o koupi nemovitosti v takové lokalitě zatím jen uvažují.

Jedinečný program na určení rizikových povodňových zón vznikal v několika etapách od roku 2001. Pokrývá celé území České republiky, respektive veškeré vodní toky, které jsou významné vzhledem k možnosti vzniku škody na majetku v důsledku zaplavení.

Největších 210 měst je zmapováno velmi podrobně v podobě plánů měst a to v měřítku 1:10 000. Výsledná informace o pojistném nebezpečí na uživatelem zvolené adrese je poskytnuta formou „Rizikové zprávy“, která je systémem vygenerována a zpřístupněna ke stažení ve formátu PDF. Služba je určena výhradně pro nekomerční využití fyzickou osobou.