Jak často se musí čistit a kontrolovat komín?

Střecha s komíny

Nejméně jednou za rok. Minimálně tak často je potřeba kontrolovat, čistit a vybírat zase ze spalinové cesty. U většiny zařízení je však tato kontrola nutná častěji. Pokud byste kontrolu zanedbali, pokutu nedostanete, ale budete muset hradit případné škody.

Záleží na tom, čím doma topíte, v jakém zařízení a o jaký typ obydlí jde. Tak by se daly shrnout věci, které rozhodují o tom, jak často a jakým způsobem musíte kontrolovat stav komínů. 

Plynová kamna v bytě

 • plynová kamna se odvětrávají přes zeď, takže není potřeba kontrolovat žádný komín,
 • kamna by měla projít jednou ročně menší a jednou za tři roky větší revizí, kterou zajišťuje majitel bytu, případně správce pověřený společenstvím, vlastníků, družstvem nebo firma najatá majitelem nájemního domu. 

Karma v bytě

 • komín musí jednou ročně vyčistit kominík, stejně často je ho třeba zkontrolovat,
 • záleží na tom, zda je komín součástí bytu, pak to musí zajistit majitel, u společného komína správce, společenství vlastníků nebo pověřený obyvatel domu,
 • karma by měla projít jednou ročně menší a jednou za tři roky větší revizí.

Kotel na uhlí či dřevo v rodinném domě

 • komín se musí u kotlů na vytápění (provoz 6 měsíců v roce a méně) čistit dvakrát ročně, u kotlů s celoročním provozem (vytápění a ohřev vody) třikrát ročně, jednou ročně je třeba vybrat saze a nechat zkontrolovat komín,
 • revize kotle dle návodu výrobce,
 • zajišťují majitelé domů, kteří si mohou komín sami vyčistit a vybrat z něj saze, kontrolu musí provést kominík.

Kotel na plyn v rodinném domě

 • komín se musí dle nařízení čistit jednou ročně (smí pouze kominík), stejně často je třeba vybrat usazeniny z dolní části a nechat komín zkontrolovat
 • revize kotle je nutná jednou ročně, větší revize jednou za tři roky, vše zajišťuje majitel

Krb nebo krbová kamna v rodinném domě

 • komín se musí čistit dvakrát ročně u kamen a krbů, které jsou v provozu šest a méně měsíců ročně, třikrát ročně u těch s celoročním provozem; saze a dehet se vybírají jednou ročně, stejně často je potřeba kontrolovat komín,
 • větší revize krbu není nutná, menší dle potřeby,
 • vše zajišťují majitelé, kromě kontroly komína si vše mohou dělat svépomocí. 

Co ukládá zákon?

Nařízení vlády číslo 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv od roku 2011 předepisuje pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest. Týká se to nejen všech spotřebičů, které produkují spaliny, kouřovodů a komínů.

Je přitom jedno, zda spotřebiče přímo spalují palivo, nebo jen vypouštějí spaliny komínem nebo kouřovodem. Kontroly a čištění se tak netýkají jen těch, kdo topí výhradně pomocí elektřiny, solární nebo termální energie a obejdou se naprosto bez spalin. 

Kachlová kamna na chalupě

 • komín je potřeba čistit nejméně jednou ročně, stejně často se musí vybírat dehet a saze a kontrolovat komín,
 • kamna se kontrolují dle návodu výrobce, větší revize není potřeba,
 • vše zajišťují majitelé, kromě kontroly komína si vše mohou dělat svépomocí. 

Hrozí vám pokuta, když kamna a komín nenecháte vyčistit?

Přímo v zákoně sankce uvedeny nejsou, ale pokutu vám může dát například stavební úřad nebo hasiči, ti případně mohou i zakázat kamna a komín používat. Když by kvůli špatně udržované spalinové cestě vypukl požár, pojišťovny navzdory uhrazenému pojištění mohou odmítnout škodu vyplatit a navíc byste mohli nést odpovědnost i za škodu na majetku třetí osoby.