Požární kontrola a odstranění nedostatků

Odstranili jste po požární kontrole všechny nedostatky? I tak můžete dostat pokutu až půl milionu, pokud o tom zapomenete hasiče informovat.

Letošní žhavé léto vyzývá k tomu, abychom si zopakovali některé podstatné informace z oblasti požární ochrany. Dnes ty, které se týkají požárních kontrol, ale především odstraňování nedostatků, které během nich vyjdou najevo.

Požární kontroly se prováděly prakticky stejným způsobem od roku 1985, kdy byl vydán „nový zákon“ o požární ochraně, který platí s mnoha novelizacemi dodnes.

Podstatnou změnu v provádění požárních kontrol však přinesl nový kontrolní řád, tedy zákon o státní kontrole č. 255/2012 Sb., účinný od roku 2014. Formálně se upravil postup při provádění kontrol, ale co je důležitější, upravil se i rozsah a obsah protokolu o kontrole.

Ten je nyní podstatně stručnější oproti tomu, jak jsme znali dřívější „zápis“, ale hlavně – nový „protokol“ neobsahuje opatření a lhůty k odstranění zjištěných nedostatků. Obsahové zjednodušení tak není pro kontrolovaného přínosem, neboť se nedozví, co přesně má udělat, jakým způsobem odstranit nedostatky a v jaké lhůtě. Obsahuje pouze jednotný termín, do kdy se má kontrolnímu orgánu podat zpráva o odstranění nedostatků.

Protokol obsahuje pouze zjištěné skutečnosti a uvádí porušení právních předpisů. Protokol se rovněž již neprojednává se statutárním zástupcem, ale kontrola je ukončena doručením protokolu, byť třeba jen do datové schrány. 

Co se týče termínů a lhůt pro zjednání nápravy, protokol o kontrole uvádí pouze jednu lhůtu, do kdy se má kontrolnímu orgánu podat tzv. zpráva o odstranění nedostatků.

Může tedy nastat případ, kdy kontrolovaná právnická osoba nebo podnikatel odstraní všechny nedostatky zjištěné u kontroly, ale zapomene o tom podat zprávu kontrolnímu orgánu, tedy HZS kraje. Za nepodání této zprávy lze uložit pokutu podle § 76 odstavec 1, písm. i) zákona o PO až 500 tisíc korun. Jak je zřejmé z výše částky možné sankce, není vhodné ani tuto „papírovou“ povinnost podceňovat a brát na lehkou váhu.

Zdroj: Hasičský záchranný sbor