Kupujeme pozemek

Úvahy o stavbě vlastního bydlení počínají vyhledáváním vhodného stavebního pozemku – jakéhosi osobního genia loci. A nebývá to bez problémů.

S koupí vysněného pozemku se to častokrát má jako se vztahem k milované osobě: na očích přistanou růžové brýle a před nimi se vznáší iluze, tedy potřeba hledět na skutečnost tak, jak ji chceme vidět, a nebrat v úvahu, jaká opravdu je. Stát se může ovšem i něco jiného – ke koupi přistupujeme s vědomím rizik, jsme ostražití, přesto nám některé věci uniknou. A důsledky, jak jinak, pocítí naše peněženka.

Kterých rizik se včas vyvarovat

Prvním a možná nejdůležitějším krokem je nenechat se svést k unáhlené koupi, i když na nás realitní makléř tlačí. Před tím, než mu „kývneme“,

·         se v každém případě pojedeme na pozemek osobně podívat (zkontrolovat, zda údaje inzerátu odpovídají realitě, jestli se v blízkosti nenachází rušná komunikace, výrobní závod atd.),

·         a stavíme se na místním stavebním úřadě.

Bez této návštěvy se nedoporučuje v kupování pokračovat. Jaké informace tu budeme potřebovat získat:

·         číslo pozemku,

·         vlastníka,

·         kopii katastrální mapy,

·         zda pozemek je skutečně stavební (tedy soulad se stavebním zákonem),

·         pokud pozemek stavební je, co všechno na něm budeme moci postavit, popřípadě v čem budeme omezeni, tedy jaké jsou naše představy versus místní pravidla,

·         jaké jsou stavební záměry obce a jak se dotknou pozemku,

·         geologickou historii pozemku (spodní voda, kvalita podloží),

·         napojení na sítě (kanalizace, elektřina, plyn, voda, mobilní signál) a v jaké kvalitě,

·         vzdálenost od stožárů vysokého napětí,

·         informaci, zda pozemek není v zátopové zóně.

Všechny informace je nutné získat písemně.

Návštěva katastru nemovitostí

Prověříme, kolik je skutečných vlastníků pozemku, zda jsou na něm vázaná věcná břemena (například můžeme zjistit i to, že část pozemku je přístupovou cestou k jinému pozemku, vedou pod ním sítě, ke kterým je potřeba mít přístup apod.). Na katastru se dále dozvíme, jak je to s přístupovou cestou k pozemku, o nějž máme zájem, jestli jsou k ní vázané nějaké vlastnické vztahy. V případě, že ano, je třeba je vyřešit před tím, než pozemek koupíme. Dozvíme se též, jestli pozemek není zatížen exekucí, konkurzem a podobně. V neposlední řadě se nám ozřejmí, co všechno pod pozemkem vede a jak nás to může limitovat.

Co ještě navíc

Vyplatí se též před koupí kontaktovat vlastníky sítí (elektrorozvodné i kanalizace), a zjistit, zda nám povolí připojení z kapacitních důvodů.

Chybu rozhodně neuděláme, vezmeme-li s sebou architekta, který posoudí, jak vhodný je pozemek pro realizaci našeho záměru.

Většinu z uvedených skutečností by měla obstarat realitní kancelář. I podle toho, kolik údajů nám „nabídne“, zjistíme, jak je renomovaná.

Zdroj: Portál o bydlení