Revizní zprávy aneb Pořádek dělá přátele

Majitel nemovitosti je povinen provádět pravidelné revize funkčnosti technických zařízení. Revizní zpráva je též důležitou součástí koupě bytu či domu.

Nejedná se o formalitu, ale o jeden ze zásadních kroků, bez nějž bychom neměli podepisovat předávací protokol a přebírat klíč k vysněné nemovitosti. Úvahy typu „tím se přece nebudeme zdržovat“, nás v budoucnu mohou přijít dosti draho. A nemáme na mysli například špatnou elektroinstalaci, jejíž oprava může, v závislosti na velikosti nemovitosti, vyjít na desítky tisíc, ale co pak dělat třeba v případě, když právě koupený dům zničí požár, a pojišťovna po nás revizní zprávy vyžaduje? A my je nemáme…

Které revize potřebujeme?

Kontrola elektrických zařízení – v bytových domech se provádí jednou za pět let a ke kontrole je oprávněný pouze revizní technik, certifikovaný k vykonávání této činnosti. Pokud zjistí závažné nedostatky (podomácku prováděné úpravy nejsou vůbec výjimkou), uvede tuto skutečnost ve zprávě a majitel nemovitosti nesmí zařízení bez opravy používat. Jestliže kupujete nemovitost a radujete se, že je v ní krásná, nově zrekonstruovaná kuchyně či modernizovaná koupelna, vězte, že i toto je důvod, proč revizní zprávu vyžadovat.

Kontrola hromosvodů – lhůty kontrol závisí na stáří hromosvodu a určuje je revizní technik podle eventuálně zjištěných nedostatků.

Kontrola plynových spotřebičů a zařízení – plynové instalace se kontrolují jednou za tři roky, ovšem majitel je povinen revidovat zařízení, jestliže je více jak 6 měsíců mimo provoz, po ukončení zkušebního provozu, pokud je provedena generální oprava, která má vliv na bezpečnost a spolehlivost zařízení, ale také po nucené odstávce z provozu z důvodu poruchy. Revizi opět provádí certifikovaný technik.

Komíny – kontrolují se jedenkrát ročně, a to u všech typů objektů. Nečištěný nebo špatně konstruovaný komín je nejčastější příčinou vzniku požárů, ovšem zároveň je potřeba dodat, že právě revize komínů patří k nejpodceňovanějším kontrolám.

Pokud si chceme být naprosto jisti, že nemovitost, kterou kupujeme, ať už je staršího data či zbrusu nově postavená, je z technického hlediska po všech stránkách v pořádku, a výše zmíněné revize jsou jen kamínky v celkové mozaice náležitostí, jež bychom měli zkontrolovat, vyplatí se využít služeb inspektorů nemovitostí. Náklady, které nás jejich služby budou stát, jsou v důsledku nižší než náprava nedostatků, jenž naše neodborné oko při předávání nemovitosti přehlédlo.

Zdroj: Portál o bydlení