Stěhujeme se. Kde všude musíme nahlásit změnu trvalého bydliště?

Stěhování je velká životní změna. Budeme balit, třídit, recyklovat, možná trochu plakat, ale také obcházet úřady a oznamovat svou novou adresu.

Přestože se od poloviny roku 2012 můžeme spolehnout na tzv. základní registry, které zajišťují, že už nemusíme obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť, protože většina z nich si data, která potřebuje, předává právě díky registrům mezi sebou automaticky, osobní návštěvy nás neminou.

Kam se vydat

·         místně příslušný obecní úřad (vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu na základě předložení dokladu, většinou občanského průkazu, z něhož vyplyne, že jsme oprávněni byt nebo dům užívat),

·         katastrální úřad – zde není potřeba nic oznamovat, data si úřad aktualizuje automaticky,

·         zdravotní pojišťovna – platí oznamovací povinnost do 30 dnů po přeštěhování,

·         finanční úřad – je napojen k základním registrům, ale je potřeba si vše raději ohlídat, zvlášť pokud se stěhujete mimo územní působnost FÚ,

·         řidičský průkaz – nahlásit změnu do 5 pracovních dnů na příslušném obecním úřadu v místě nového bydliště,

·         registr vozidel – do 10 pracovních dnů od přestěhování,

·         úřad práce – napojen na základní registr, ale platí osmidenní ohlašovací povinnost v případě státní sociální podpory, pěstounské péče, dávek pro osoby zdravotně postižené, příspěvku na péči, hmotné nouze i podpory v nezaměstnanosti,

·         živnostenský úřad – změna adresy trvalého bydliště proběhne automaticky, adresa sídla podnikatele zůstává na původní adrese a v případě změny adresy sídla je nutné novou adresu sídla do 15 dnů nahlásit (na jakémkoli živnostenském úřadě, bez ohledu na místní příslušnost),

·         Česká správa sociálního zabezpečení – pokud pobíráme důchod, musíme změnu nahlásit sami.

Pouť nekončí

Správně tušíte, že předchozí výčet není úplný, navštívit budeme muset ještě

·         banku (jiné finanční společnosti, kde máme úvěr),

·         dodavatele energií,

·         pojišťovny,

·         zaměstnavatele, školu,

·         lékaře,

·         poštu,

·         telefonního operátora.

Podrobný itinerář cesty, která následuje hned po té, co krabice se sbalenými věcmi vyložíme v novém bytě, najdete zde

Zdroj: Správa základních registrů