Programy Ministerstva životního prostředí

Nová zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech 

Je možné získat podporu na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných či bytových domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Nově (podzim 2015) byla pro rodinné domy vyhlášena tzv. kontinuální výzva, v rámci níž bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021.

Pro koho je program určen?

Pro stavebníky rodinných domů, a to jak pro fyzické, tak právnické osoby.

Co je jeho cílem?

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Na co je možné dotaci využít?

Na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Jaké jsou parametry programu?

• Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

• Celková výše podpory na jednu žádost je max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po dokončení realizace, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů.

• Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je stanovena na 5 milionů korun.

• Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Kde je možné o program zažádat?

Program poskytuje Státní fond životního prostředí. Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře dostupného na webových stránkách programu.

Co je to kontinuální výzva?

Zásadní novinkou programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy je dlouhodobá, kontinuální forma výzvy. Ta se od běžné výzvy liší tím, že není omezena na několik měsíců, ale potrvá až do konce programu, tedy do roku 2021. Během této doby program přerozdělí zhruba 27 miliard korun získaných z prodeje emisních povolenek.

Na co je možné prostředky z kontinuální výzvy čerpat?

Nově je možné získat příspěvek na solární fotovoltaické systémy a na samostatnou instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, lze též kombinovat program Nová zelená úsporám a tzv. kotlíkových dotací. Realizace podporovaných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %.

Pro aktuální informace je dobré sledovat stránky Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR pravidelně.