Hrozba exekuce na byt či dům

Hrozba exekuce na byt či dům

Dostat se mezi lidi ohrožené exekucí není zase tak těžké. Stačí nezaplacený účet za telefon nebo opomenutá pokuta. Naštěstí ne každá exekuce znamená, že o majetek  v podobě vybavení nebo nemovitosti přijdete. Snažte se však situaci vyřešit co nejdříve.

Zjistili jste, že vám byla nařízena exekuce? Většinou vám takové oznámení přijde poštou, můžete to však zjistit i při kontrole zápisu vaší nemovitosti v katastru nemovitostí. I když je vám to nepříjemné, snažte se s exekutorem spojit co nejdříve a domluvit se s ním na dalším průběhu. Nebuďte zaskočeni tím, že exekutor může sídlit až několik set kilometrů od vašeho domova, je to obvyklá praxe. 

Máte strach z exekutora?

Požádejte o potvrzení o bezdlužnosti na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, vydají vám ho zdarma. Zároveň si můžete vyžádat informace z registru dlužníků a exekucí, spravují je soukromé společnosti a jsou placené, informace poskytují on line. Centrální jednotná evidence všech dlužníků neexistuje.

Zjistili jste, že máte dluh, ale ještě nejste v exekuci?

Spojte se s věřitelem co nejdříve a snažte se situaci vyřešit. Peníze budete muset zaplatit, pravděpodobně i včetně penále, ale vyhnete se dalšímu vzestupu výše dluhu například o výdaje na soud a případně na exekutora, pokud byste ani po soudní výzvě nezaplatili. To platí i v případě, kdy zjistíte, že dluh už vymáhá takzvaná inkasní agentura, které si společnosti na podobné věci najímají. I s ní si můžete zkusit vyjednat splátkový kalendář.

Jak postupovat?

  1. Nemá smysl snažit se nereagovat. Tím situaci jen zhoršíte a dluhy budou stoupat.
  2. Zvažte své finanční možnosti a pokud nemáte na úhradu celého dluhu, navrhněte exekutorovi splátkový kalendář. Pokud na to přistoupí, je to zcela určitě lepší řešení, než abyste si půjčovali peníze jinde, protože to by mohlo vaši finanční situaci ještě zhoršit.
  3. Pokuty a penále za neplacené závazky jsou stejně jako soudní výlohy a odměny exekutorům bohužel dost vysoké, ale pokud už situace dospěla k exekuci, nemáte prakticky žádný manévrovací prostor na to jejich výši zpochybňovat. Jsou nicméně známy případy, kdy lidé výši poplatků spojených s exekucí napadli u soudu a uspěli.
  4. Pozor, ne každá exekuce znamená, že vám hrozí, že přijdete o vybavení nebo nemovitost, protože exekutoři většinou začínají srážkami ze mzdy nebo obstavením účtu, teprve pak řeší majetek a jeho rozprodej nebo dokonce zabavení nemovitosti. Dlužníkům musí zůstat alespoň část peněz, věci osobní a emotivní povahy.
  5. Na problém s exekucí však můžete narazit i tehdy, když žádné dluhy nemáte, pokud u vás má dlužník hlášený trvalý pobyt. Bohužel, může se stát, že v domě či bytě, který jste koupili, byli hlášeni i lidé, o kterých jste nevěděli. Případně může problémy mít některý z příbuzných včetně dětí či vnuků, kteří už žijí jinde, ale mají u vás trvalé bydliště. V takovém případě musíte využít práva na vyškrtnutí vašich věcí z exekuce.