Revize nájemních smluv a další novinky NOZ

S účinností od 1. ledna 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník (NOZ) a přinesl mnoho změn. Je dobré si je občas připomenout.

Jednou z nich je i podoba nájemních smluv, o nichž jsme již psali zde. Důležité je zmínit, že na rozdíl od většiny jiných smluv, se ty nájemní novým občanským zákoníkem řídí automaticky, což se týká i těch, které byly uzavřeny před tímto datem. Doporučujeme tedy starou nájemní smlouvu vyhledat a zjistit, zda neobsahuje nějaké skutečnosti, které by mohly být s NOZ v rozporu.

Často se objevují nejasnosti v souvislosti s pronájmem prostor, které nejsou jako byt tzv. zkolaudované. NOZ uvádí, že smlouvu o nájmu bytu v takových prostorách lze uzavřít, neboť rozhoduje faktický stav, tedy skutečnost, že jsou způsobilé k obývání. Pravdou ale je, že obývání nezkolaudovaných prostor může být sankcionováno stavebním úřadem, ovšem tato skutečnost nemá na platnost uzavřené nájemní smlouvy žádný vliv.

Významnou novinkou je i možnost zápisu nájmu do katastru nemovitostí, ovšem se souhlasem vlastníka nemovitosti.

Zápis může být přínosný pro všechny zúčastněné strany. Vlastník jím, například v případě prodeje, objektivně informuje o existující obligaci, pro kupujícího, jež hodlá nemovitosti dále pronajímat, je to důkaz, že nájem existuje, a nájemce svá nájemní práva snadno prokáže výpisem z katastru nemovitostí, což mu může například usnadnit jednání s úřady (získání parkovací karty apod.). Protože katastr nemovitostí je seznamem veřejným, stane se i existence nájemní smlouvy veřejně dostupnou informací, což bude pro některé smluvní strany žádoucí, a to nejen pro výše vyjmenované, ale i například i pro realitní kanceláře či banky.

Zdroj: Portál o bydlení