Jak se liší nájem a podnájem

V tom, zda si nemovitost nebo její část pronajmete přímo od majitele, nebo od někoho, kdo ji má sám v nájmu, je rozdíl. Odvíjí se od toho mimo jiné práva obyvatel bytu a ochrana nájmu.

Chcete si pronajmout byt či dům? Zajímejte se o to, zda vám jej pronajímá vlastník reality, nebo člověk, který má nemovitost pouze v nájmu. Protože ačkoli v obou případech budete uzavírat písemnou smlouvu, budou vaše práva hodně odlišná. Ve druhém případě můžete například dostat výpověď z bytu či domu bez udání důvodů.

Nájem versus podnájem

Pro pochopení podobných situací je důležité ujasnit si pojmy. Jaký je rozdíl mezi nájmem a podnájmem? 

Nájem: vztah mezi pronajímatelem neboli vlastníkem bytu a nájemcem, na který se vztahuje ochrana nájemního bydlení dle občanského zákoníku.

Podnájem: vztah mezi nájemcem a podnájemcem, dosud je k podnájmu třeba souhlasu pronajímatele. Pozor, na podnájemce se nevztahuje ochrana nájmu, a rozhodující tak je úprava v podnájemní smlouvě, kterou lze vypovědět bez důvodu.

Mnoho lidí se mylně domnívá, že o podnájem jde jen v případě, že si někdo pronajme například jednu místnost většího bytu.

Co je to pronájem?

Pronájem je označení obvykle používané například v komunikaci s realitními kancelářemi, které však označuje nájem. Zákony týkající se bydlení slovo pronájem neznají, podobně nepracují se slovem pronajímatel, kterým je vlastník věci, v tomto případě domu, bytu či například zahrady. S tímto vlastníkem nájemce (lidově nájemník) uzavírá nájemní smlouvu, a tím vzniká nájem bytu či jiné nemovitosti včetně povinnosti hradit drobné opravy v nich.

Nový občanský zákoník přitom částečně vztah těchto dvou osob upravuje, bude například snazší dát nájemci výpověď kvůli neplacení nájmu, stejně jako bude snazší nájem zvýšit. Ale ani tak nebude možné smlouvu ukončit náhle a bez udání důvodu. 

Co je to podnájem?

Rovněž u podnájmu se sepisuje písemná smlouva a jde o situaci, kdy nájemce přenechává podnájemníkovi byt nebo jeho část. Nově nebude nutný souhlas vlastníka nemovitosti v případě, že půjde do podnájmu pouze její část. Podnájemník má však mnohem menší práva než nájemník - podnájem lze vypovědět bez uvedení důvodů, pokud se strany nedohodnou jinak, a podnájem končí nejpozději se zánikem nájmu. Podnájemce nikdy nemá právo na náhradní podnájem, protože vlastník reality má povinnosti pouze vůči nájemci, nikoli vůči podnájemníkovi.

Zatímco dosud nebylo možné část pronajatého bytu či domu pronajímat dál, nový občanský zákoník to mění. A tak pokud například nájemník sám v pronajatém bytě trvale bydlí, bude moci dát část bytu do podnájmu, aniž by k tomu potřeboval souhlas majitele.