Jaké úvěry poskytuje Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení je garantem plnění Koncepce bytové politiky do roku 2020. Jeho cílem je podpora bydlení pro sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněné občany, motivace vlastníků k péči o své bydlení a také podpora obcí. Programy Fondu jsou poskytovány ve formě nízkoúročených úvěrů, jejich návratnost zajistí především dlouhodobou udržitelnost podpory a možnost jejího poskytování dalším příjemcům. 

Program 150 pro - úvěry pro mladé do 36 let

Je určen pro mladé rodiny, které mají vlastnický nebo spoluvlastnický podíl na nemovitosti (rodinný dům, byt). O podporu v rámci tohoto programu mohou zažádat manželé či samoživitelé do 36 let.

Podmínky programu:

 • výše úvěru 150 000 Kč na žadatele,
 • úroková sazba 2 % p.a. po celou dobu splácení,
 • doba splácení - 10 let,
 • pro manžele či jednotlivce do 36 let,
 • na byty či domy v osobním vlastnictví nebo spoluvlastnictví.

Úvěr lze využít například na:

 • připojení k veřejným sítím - voda, plyn, kanalizace, elektřina,
 • plášť budovy -  obvodový plášť, střecha, balkon, okna, okapy, žaluzie,
 • rozšíření stávajícího bytu o další místnosti (ne však vznik bytové jednotky),
 • opravu nebo vybudování WC, koupelny,
 • opravu nebo výměnu ústředního vytápění a kotle, rozvodů elektro, vody,
 • pořízení a instalaci solárních panelů, tepelného čerpadla, klimatizace,
 • pořízení a instalaci kuchyňské linky, vestavěných spotřebičů, vestavěných skříní,
 • další modernizace vnitřního interiéru – např. dveře, podlahy, omítky.

Více informací o programu zde

Program Výstavby nájemních bytů

 • cílem je podpora výstavby nájemních bytů, především pro vymezené skupiny obyvatel (senioři 65+, zdravotně a příjmově vymezené osoby, zletilé osoby do 30 let a osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma), ale také podpora přestavby a rekonstrukce existujících objektů, které původně nebyly určeny k bydlení nebo v nich nejsou byty způsobilé k bydlení,
 • nízkoúročený úvěr je možné rovněž využít na stavební úpravy stávajícího velkého bytu, díky kterým vznikne alespoň jeden další nájemní byt.

Více informací najdete zde

Panel 2013 + Program revitalizace bytového fondu

 • program byl spuštěn v lednu 2013
 • je určen vlastníkům bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové) s důrazem na komplexní opravy
 • nízkoúročený úvěr se sazbou již od 0,75% p.a., fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze rozložit až na 30 let
 • podrobnosti o programu, metodické pokyny a formuláře najdete na webu SFRB

Programy Pro obce

SFRB poskytuje úvěry obcím na opravy a modernizaci obecního bytového fondu, bytových a rodinných domů prostřednictvím obce.

Více informací zde

Program Živel - Obnova obydlí po živelní pohromě

Státní fond rozvoje bydlení má v rámci svého rozpočtu připravenu vždy rezervu pro případnou potřebu na pomoc k odstranění následků škod způsobených živelní pohromou.

Program byl otevřen v lednu 2015 a jedná se o sjednocení programového portfolia, které bylo pro fyzické a právnické osoby v případě živelní pohromy dostupné.

Více o programu zde