Jaké úvěry poskytuje Státní fond rozvoje bydlení

SFRB garantuje podporuje bydlení pro sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněné občany. Zároveň se snaží motivovat vlastníky k péči o jejich bydlení a nabízí rovněž programy na podporu obcí. Tím vším přispívá k plnění státní Koncepce bytové politiky do roku 2020.

V rámci své činnosti poskytuje fond finanční pomoc v rámci několika programů v podobě mimořádných nízkoúročených úvěrů, díky jejichž výnosům bude moci poskytovat podporu dalším zájemcům. Na přelomu let 2013/2014 by mělo být nově možné čerpat podporu i z evropských fondů. Výše úroků je podstatně nižší než jako nabízejí bankovní instituce. 

Program Výstavby nájemních bytů

Předmětem programu je poskytování nízkoúročeného úvěru na výstavbu nájemních bytů a nájemních bytových domů. Nový byt nebo bytový dům může vzniknout formou nové výstavby nebo stavebními úpravami, kterými vznikne nájemní byt z prostor určených k jiným účelům než k bydlení.

Podrobné informace zde

Panel 2013 + Program revitalizace bytového fondu

Jeden z nejvyužívanějších programů, které SFRB poskytuje, díky němu se podařilo zrekonstruovat desítky panelových domů po celé republice a zlepšit tak prostředí, v němž se dennodenně pohybujeme. Rozpočet pro rok 2018 činí 500 mil. Kč.

Více informací zde

Programy pro obce

SFRB poskytuje úvěry obcím na opravy a modernizaci obecního bytového fondu, bytových a rodinných domů prostřednictvím obce.

Více informací zde

Program Živel - Obnova obydlí po živelní pohromě

Program byl otevřen v lednu 2015 a jedná se o sjednocení programového portfolia, které bylo pro fyzické a právnické osoby v případě živelní pohromy dostupné.

Více informací zde

Program 150 - úvěry pro mladé do 36 let

Zvýhodněný program pro mladé lidi do 36 let na rekonstrukce a modernizace bytů či rodinných domů.

Více informací zde

Program 600

Úvěrový program na pořízení obydlí pro mladé do 36 let pečující o dítě do 6 let.

Více informací zde

Program Regenerace sídlišť

Úprava veřejných prostranství, kombinace dotace s úvěrem.

Více informací zde