Dálkový přístup do katastru nemovitostí

Instituce, které potřebují podrobné informace z katastru, mohou k získání potřebných údajů využívat dálkový přístup. Podmínkou je však registrace a v některých případech také úhrada za tuto službu. Nárok na informace zdarma mají pouze orgány veřejné správy.

Dálkový přístup (dále jen DP) je placená služba, která umožňuje registrovaným uživatelům on-line přístup k údajům katastru nemovitostí (KN). Vlastní webová aplikace a přihlašování do ní pro registrované zákazníky je ZDE

Podrobnější informace o této službě, poskytovaných výstupech a technických předpokladech použití aplikace naleznete na dalších stránkách katastru nemovitostí, stejně jako upozornění na novinky v aplikaci nebo plánované odstávky.

Zřízení dálkového přístupu

Pro to, aby byla možná práce se skutečnou databází katastru nemovitostí, je nezbytná registrace a přidělení přístupových kódů. Státní nebo soukromá instituce, která chce využívat dálkového přístupu do katastru nemovitostí, musí pořádat o registraci k této službě prostřednictvím příslušného formuláře a o zřízení zákaznického účtu.

Kdo má nárok na bezplatné informace

Orgánům veřejné správy budou (na základě příslušného zákona) k určitému účelu poskytovány údaje katastru dálkovým přístupem bezúplatně. Při tomto poskytování bude postupovat podle § 10vyhlášky č. 162/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška), pokud není dále stanoveno jinak.

Typy účtů

Celkem existují tři různé typy účtu, kterým odpovídají i varianty aplikace.

  • Běžné (placené) účty: používají úplnou verzi aplikace DP, disponující všemi funkcemi bez omezení. Každý odebraný výstup (sestava) je zaúčtován podle platného ceníku. Vyčerpané částky jsou v dohodnutých intervalech zákazníkům fakturovány obvyklým způsobem. Tento typ účtu může být založen komukoliv.
  • Účty pro bezúplatný dálkový přístup: používají modifikovanou verzi aplikace DP, určenou pro výkon působnosti orgánů veřejné správy. Vyčerpané částky jsou registrovány, avšak nefakturují se. Tyto účty mohou být zřízeny pouze samosprávným orgánům obcí, měst, krajů a organizačním složkám státu. Podrobněji – viz Informace o bezúplatném přístupu do KN pro orgány veřejné správy.
  • Účty pro účely vydávání ověřených výstupů z KN: používají redukovanou verzi aplikace DP, umožňující pouze výstupy, které mají charakter veřejné elektronické listiny a jsou určeny pro ověření. Výstupy jsou účtovány podle zvláštního předpisu. Tyto účty mohou být založeny pouze subjektům, které mají dle zákona oprávnění ověřovat výstupy z informačních systémů státní správy (obecní úřady, notáři, Česká pošta a Hospodářská komora).