Obce mají bezplatnou právní poradnu

 

Aby mohli zastupitelé a úředníci obcí a měst kvalitně pracovat, musejí si chtě nechtě proklestit cestu lesem paragrafů. Proto pro ně Svaz obcí a měst České republiky v rámci projektu Odpovědný zastupitel připravil užitečného pomocníka, „právníka na telefonu“, tedy bezplatnou právní poradnu.

Odpovědný zastupitel odpovídá na právní dotazy telefonicky nebo písemně prostřednictvím přehledu nejčastěji zodpovídaných dotazů k zákonu o obcích zpracovaných v rámci projektu Vzdělaný zastupitel, na telefonním čísle 226 257 505 – každý pracovní den od 12 do 20 hodin – nebo na e-mailové adrese poradna@remove-this.odpovednyzastupitel.cz – kdykoli.

Komu je právní poradna určena?

Odborné právní poradenství je k dispozici jak zástupcům členských, tak i nečlenských obcí Svazu měst a obcí ČR. Kromě zastupitelů mohou dotazy pokládat také zaměstnanci měst a obcí, kteří vytvářejí odborné zázemí voleným samosprávám.

Na co se můžete ptát? 

Dotazy zastupitelů a zaměstnanců měst a obcí se mohou týkat jakékoliv právní záležitosti související s chodem obce. V nabídce je široký okruh témat zahrnujících například svobodný přístup k informacím, místní poplatky, uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku, pracovní právo, správní řád, přestupky, stavební zákon a další.

Dotazy je možno mimo jiné klást i k těmto právním předpisům:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • a další.

Kdo vám odpovídá?

Na dotazy bude odpovídat širší tým právníků spolu s proškolenými studenty právnických fakult. Provoz právní poradny zajišťuje Společnost pro rozvoj veřejné správy, o.p.s. Odborným garantem poradny je vedoucí katedry správního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., předním odborník na právo územních samospráv a autor několika publikací k tématu.  

Kolik služba stojí?

Pomoc právní poradny stejně jako veškeré služby projektu nabízíme pro zastupitele a úředníky samospráv bezplatně. Využijte proto výhody, že Svaz měst a obcí ČR získal pro realizaci projektu podporu z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a ušetřete náklady své obce.

Zdroj: Svaz měst a obcí České republiky