Revize technických zařízení

Revize technických zařízení

Několikrát ročně i jednou za několik let. Tak se liší intervaly povinných kontrol a revizí u technických zařízení. Velice často je třeba kontrolovat například komíny.

Kontroly a revize technických zařízení v obytných domech jsou nutnou podmínkou k tomu, aby byly bezpečné a bylo tak možné chránit život a zdraví jejich obyvatel, případně jejich majetek. Nejde jen o nebezpečí  požárů, ale i o jiné mimořádné události.

Jde například o kontroly rozvodů plynů, tlakových nádob nebo komínů, přičemž intervaly jednotlivých kontrol se hodně liší podle toho, o jaký typ zařízení jde. Zatímco například komíny je v některých případech potřeba nechat zkontrolovat až šestkrát ročně, u plynových sporáků v domácnostech stačí tříletý interval.

Každopádně je důležité, aby všechny kontroly a revize proběhly v předepsaných intervalech dle plánu revizí. Tyto lhůty jsou jasně dány příslušnými právními předpisy, stejně jako je stanoveno, kdo je může provádět.

Pokud by je vlastníci domu zanedbali, hrozím pokuty od úředníků státního odborného dozoru.
O všech revizích je potřeba vést jednotnou dokumentaci, která musí být k dispozici kontrolním orgánům.

Zdroj: http://www.scmbd.cz, redakčně upraveno