Architektonické soutěže

Obce plánující rozsáhlejší výstavbu, by měly vyhlašovat architektonické soutěže, pokud chtějí, aby vznikly budovy kvalitní a nadčasové. Podobné je to v případě, kdy se uvažuje o výstavbě celé lokality. Na místě je vyhlásit urbanistickou soutěž. Jak se to dělá? Naštěstí existuje metodika, kterou je možné se řídit.

Plánujete-li uspořádat architektonickou či urbanistickou soutěž, můžete využít metodiku zpracovanou Českou komorou architektů. Na jejích stránkách naleznete základní právní předpisy, výkladové a vzorové dokumenty potřebné pro konání architektonických a urbanistických soutěží. Obcím jako zadavatelům veřejných zakázek může pomoci zejména metodika soutěže o návrh. Metodiky a ostatní dokumenty jsou ke stažení ZDE.

Najdete tu zároveň základní právní předpisy, výkladové a vzorové dokumenty potřebné pro konání architektonických a urbanistických soutěží. Z hlediska objektivity je nutno podotknout, že obce nemají žádnou povinnost podobné soutěže vyhlašovat, i když se můžeme domnívat, že by to byla škoda.

Jednoduchý návod na vyhlášení soutěže 

Pro zadavatele veřejných zakázek:

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: zákon_137_2006

Soutěžní řád:

Metodika k soutěži o návrh 

Vzorové soutěžní podmínky pro zadavatele veřejných zakázek, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Pro soukromé zadavatele:

Soutěžní řád 

Informace o architektonických soutěžích - výkladový dokument o smyslu a účelu architektonických soutěží 

Vzorové soutěžní podmínky pro soukromé zadavatele

Další potřebné dokumenty a metodika

Manuál Architektonické soutěže - ke stažení (PDF)

Co je architektonická soutěž?

Základní informace o vypisování a průběhu architektonické soutěže

Proč je architektonická soutěž lepší než jiný způsob hledání projektanta?

Vybraná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Soutěžního řádu České komory architektů

Veřejné zakázky - leták - příloha Bulletinu ČKA

Zdroj: www.smocr.cz, www.cka.cz