Portál územního plánování

Portál územního plánování.

Je oficiální portál Ústavu územního rozvoje z oblasti územního plánování. Jeho cílem je vytvářet otevřený, průběžně aktualizovaný a bezpečný systém odkazů na relevantní informace v oboru územního plánování a územního rozvoje, vyplývajících jak z činností ústavu, tak externích zdrojů.

Přednostně zde naleznete:

  • Tříděné věcné informace z oblasti územního plánování.
  • Kontakty na subjekty územního plánování.
  • Přehled o stavu územně plánovací činnosti v ČR.

Portál ÚP je určen pro subjekty státní správy, subjekty samosprávy, profesní a odbornou veřejnost, jako podklad pro efektivní práci a rozhodování a pro ostatní subjekty, které mají zájem získat informace o územním plánování.

Dále zde naleznete také kontakty na stavební úřady podle krajů, měst či obcí.

Portál ÚP usnadňuje orientaci v oblasti územního plánování. Je navázán na Portál veřejné správy a na další příbuzné portály.

Z Portálu územního plánování vám doporučujeme například:

 Druhy a fáze pořizování územně plánovací dokumentace