Pasivní domy

Jsou trendem současnost, ale otázka, zda si je postavit, nebo ne, není jednoznačně zodpověditelná.

Zatím je s nimi málo zkušeností. Pasivní dům charakterizuje jeho roční spotřeba tepla na vytápění. O spotřebách energie se diskutuje po celém světě, proto se Evropský parlament usnesl už v roce 2008, že by bylo dobré angažovat se v tom, aby všechny novostavby domů v Evropě byly od roku 2011 pouze v pasivním standardu. Otázkou zůstává, zda je toto směřování správné. Odpověď přinese čas, až se shromáždí potřebné zkušenosti s bydlením v domech postavených podle „pasivních“ zásad.

Jak má pasivní dům vypadat

·         kompaktní tvar (ideálně čtverec bez výčnělků),

·         tepelná izolace budovy,

·         dokonalé utěsnění budovy,

·         speciální izolační okna,

·         jižní orientace bez zastínění,

·         solární ohřev vody,

·         teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla,

·         úsporné spotřebiče.

Výhody

Největší výhodou pasivních domů je nízká spotřeba energie, uvádí se, že úspory by měly činit až  90 %. Reálná topná sezona v našich zeměpisných šířkách je sedmiměsíční, a pokud v klasickém domě nezatopíme byť jen jeden den, teplota výrazně poklesne, což se v pasivním domě použitím kvalitních izolací nestane. S tím souvisí i absence průvanu. Díky rekuperaci tepla není potřeba větrat okny, čím se zabrání dalším tepelným únikům. Teplota v domě je celoročně konstantní.

Negativa

Úskalím se může stát stavební náročnost, všechny práce musí být odvedeny v precizní kvalitě. S tím pochopitelně souvisí cena pasivního domu, která je rámcově o 10-15 % vyšší, než když se staví dům klasický. Jenže tím to nekončí. Výslednou cenu ovlivňuje též architekt výběrem materiálů, které musí být sice cenově přijatelné, ale zároveň maximálně funkční. Každý projekt je proto výrazně individuální, čímž může dojít k dalšímu navýšení předpokládaných nákladů. Nejistotu může budit  i to, na čem je filozofie pasivních domů postavena – vytápění. Projekty vycházejí z určitých doporučených hodnot, ale jak se dnes spolehnout na stabilitu počasí? Co když bude potřeba v létě dům chladit a v zimě více vytápět? A zmiňme též princip rekuperace a větrání. Ten, kdo nemá rád klimatizaci a dává přednost proudění vzduchu z otevřených oken, by si mohl v pasivním domě připadat méně komfortně.

Rozhodujeme-li se, jaký dům postavit, je dobré propojit naše představy s maximálním množstvím informací o možnostech a způsobech jeho výstavby. Pokud uvažujeme o stavbě pasivní, užitečné informace nasbíráme například na stránkách Centra pasivního domu nebo For pasiv.

Pokud by vás zajímaly podrobnosti či byste potřebovali upřesnění týkající se vaší konkrétní situace, piště své dotazy na mail info@remove-this.portalobydleni.cz

Zdroj: Portál o bydlení