IROP - Integrovaný regionální operační program

Cílem je snížení energetické náročnosti bydlení a budování sociálního bydlení.

Pro koho je program určen?

Energetické úspory:

• vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek – budovy se čtyřmi a více byty, nestátní neziskové organizace,

Sociální bydlení:

• nestátní neziskové organizace, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,

• kraje, obce a dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji/ obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí,

• příjemci podpory určené na sociální bydlení jsou obce a nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Na co je možné úvěr využít?

Na energetické úspory (zateplování, způsoby vytápění, ekologické a energeticky inteligentní šetrné systémy), a na pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení.

Kde je možné o úvěr zažádat?

Program poskytuje Ministerstvu pro místní rozvoj v rámci výzvy vyhlášené pro danou prioritní osu. Pro více informací sledujte strukturální fondy. 

Nejčastější dotazy k programu zde