Bytové domy bez bariér

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Pro koho je program určen?

Pro vlastníky nebo spoluvlastníky bytového domu či pro společenství vlastníků, vlastníky nebo spoluvlastníky jednotky, vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo.

Na co je možné podporu využít?

Podpora se poskytuje ve formě účelové investiční dotace na realizaci projektu, jehož cílem je odstranění bariér v přístupu do domu a k výtahu a na instalaci nového výtahu.

Jaké jsou parametry podpory?

Dotace je poskytována ve výši max. 50 % nákladů na realizaci akce, maximálně však:

a) 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu;

b) 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu;

Kde je možné o podporu zažádat?

Na Ministerstvu pro místní rozvoj. Lhůta pro doručení žádosti o poskytnutí dotace se stanovuje ve výzvách k tomuto podprogramu. Pro rok 2019 více informací zde.