IROP - Integrovaný regionální operační program

Jeho cílem je mimo jiné i  budování sociálního bydlení. 

Pro koho je program určen?

Sociální bydlení

·         nestátní neziskové organizace, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,

·         kraje, obce a dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji/ obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí,

·         příjemci podpory určené na sociální bydlení jsou obce a nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Na co je možné úvěr využít?

Na pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení.

Kde je možné o úvěr zažádat?

Program poskytuje Ministerstvu pro místní rozvoj v rámci výzvy vyhlášené pro danou prioritní osu. Pro více informací sledujte strukturální fondy. 

Nejčastější otázky k programu zde