Program Technická infrastruktura

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu rodinných domů nebo bytových domů.

Kdo může žádat:

  • obec.

Výše dotace:

maximálně 80 tis. Kč na 1 zainvestovaný stavební pozemek.

Více informací zde