Jsem dlužník. Co to všechno znamená?

Názor, že zadlužený je dnes téměř každý, nám – jestli jsme též dlužníky – na klidném spánku rozhodně nepřidá. Zvlášť pokud jsme v seniorském věku.

Dlužníky se stáváme ve chvíli, kdy si půjčíme peníze. Jsme takzvaně zadluženi a zavázáni půjčené peníze vrátit. Je to náš závazek. Věřitel, tedy ten, kdo nám půjčil, má vůči nám pohledávku (právo) na vrácení půjčených peněz. Přesáhnou-li naše dluhy hodnotu našeho majetku, jsme předluženi – dluhy nemůžeme splatit ani prodejem veškerého svého majetku.

Splácet včas

Půjčíme-li si peníze, máme povinnost je řádně (tj. všechny) a včas (tj. v dané lhůtě) vrátit. Pokud zaplatíme pozdě nebo zaplatíme méně, hrozí nám ze strany věřitele sankce. Totéž platí v případě splátkového kalendáře. Pokud máme k 15. dni v měsíci platit splátku ve výši 1000 Kč a zaplatíme buďto 900 Kč, nebo až 16. den, hrozí nám sankce za porušení smlouvy (prodlení). Důležité je přitom vědět, že dluh je splacen připsáním peněz na účet věřitele, nikoli jejich odesláním z našeho účtu (zpravidla do 3 dnů) či podáním poštovní poukázky (zpravidla do 5 dnů). Určitě neposílejme peníze poštovní poukázkou k vyplacení věřiteli v hotovosti. V tomto případě je totiž dluh splacen vyplacením poštovní poukázky věřiteli, záleží tedy na něm, kdy si poštovní poukázku nechá vyplatit. Lhůta pro výplatu poštovní poukázky může být až 30 dní od jejího podání. Věřitel tak sám může dlužníka uvést do prodlení. Dluh splatíme tentýž den, pokud peníze složíme v hotovosti na přepážce banky, která vede věřiteli účet.

Další povinnosti dlužníka

Smlouvu můžeme porušit nejenom při splácení, ale i při neplnění informačních povinností. Pokud jsme povinni oznámit přestěhování nebo změnu zaměstnavatele do 30 dnů a neuděláme to, následek bývá často stejný – přichází sankce, velmi často povinnost zaplatit smluvní pokutu.

Příklad: žadatelka o zprostředkování úvěru si nevšimla podmínky uvedené ve smlouvě, že musí do dvou týdnů od podpisu této smlouvy přinést zprostředkovateli občanský průkaz. Zprostředkovateli přitom výslovně řekla, že občanský průkaz nemá a v dohledné době jej mít nebude. Jediné co měla, byl cestovní pas. Zprostředkovatel ji na smluvní podmínku neupozornil a následně po ní vymáhal smluvní pokutu 6000 Kč, která byla stanovena za každé drobné porušení smlouvy.

Dluhová spirála

Vyplatí se velmi pozorně číst smlouvu včetně všeobecných obchodních podmínek, abychom ji neporušili jen z důvodu neznalosti smluvních podmínek. Kvůli sankcím totiž dluh citelně narůstá. Někteří věřitelé mají nastaveny smlouvy tak, že stačí jedno či dvě opomenutí, a dluh se zvětší na dvojnásobek. Zvětšený dluh nestíháme splácet, na splácení si půjčíme za ještě horších podmínek, naskakují nové sankce a rozjíždí se dluhová spirála. Na jejím konci dlužíme klidně desetkrát tolik co na začátku a máme věřitelů několik, hrozí nám exekuce. Nutné je přitom vědět, že dluh narůstá, i když jej věřitel aktivně nevymáhá. Věřitel totiž často čeká, až dluh včetně smluvních pokut a úroků z prodlení dosáhne výše, při které se mu vyplatí začít dluh vymáhat.

Smlouva může například obsahovat smluvní pokutu 6000 Kč za každé porušení smlouvy. Dlužíme 30 000 Kč za úrok 50 % ročně (p.a.). Splácíme měsíčně po 2000 Kč, na víc nemáme. Zpozdíme se se splátkou úvěru o jeden jediný den a věřitel začne vymáhat 6000 Kč smluvní pokutu. Stanoví nám k jejímu zaplacení 30 dnů. Na její zaplacení nemáme, pošle na nás tedy exekutora. Nebo si na její zaplacení půjčíme u jiného věřitele za úrok 90 % a splácíme dalších 1000 Kč měsíčně. Jenže již předtím jsme téměř neměli na splátky 2000 Kč, a teď máte platit o další 1000 Kč více. Dostaneme se do prodlení u obou věřitelů a naskočí další smluvní pokuty, tentokrát od obou. Nakonec na nás pošlou exekutora oba věřitelé, nebo si na splácení půjčíme u třetího věřitele a ve finále na nás přijdou exekutoři od tří i více věřitelů.

Předcházení prodlení

Především je nutné takové situaci předejít. Jakmile zjistíme, že se nám nedostává peněz na splácení dluhu, nedělejme mrtvého brouka a začněme s věřitelem či věřiteli aktivně jednat o změně splátkového kalendáře. Rozhodně si nepůjčujme na jednotlivé splátky u nových věřitelů. Variantou řešení je i konsolidace dluhů, tedy nový úvěr na zaplacení všech předchozích dluhů. 

Kam se mohu obrátit?

Nejjednodušší je navštívit občanskou poradnu ve své obci, jejich seznam nejdete zde. Mnohé z nich se věnují dluhovému poradenství přímo, pokud ne, poskytnou informaci, jak dál postupovat. Další možností je kontaktovat Alianci proti dluhům, poradnu Iuridicum Remedium či například poradnu Exekutorské komory. Další užitečné informace naleznete též zde.

Pokud by vás zajímaly podrobnosti či byste potřebovali upřesnění týkající se vaší konkrétní situace, pište své dotazy na mail info@remove-this.portalobydleni.cz

Zdroj: Ministerstvo financí, Portál o bydlení