Mám dluhy a hrozí mi vystěhování. Co mám dělat?

Do finanční tísně se může dostat každý z nás. Snadno. Jak takovou situaci zvládnout, když jsou dluhy naší noční můrou a hrozí nám nedobrovolné vystěhování z bytu / domu?

Můžeme být vystěhováni i v případě, že nájem platíme, ale opožděně?

Výpověď z nájmu může pronajímatel nájemci dát jen ze zákonem stanovených důvodů a jedním z nich je i neplacení nájemného či úhrad za služby spojené s užíváním bytu, a to ve výši trojnásobku těchto plateb. V takovém případě je pro výpověď důvod a na věci nic nezmění skutečnost, že po jejím doručení bylo dlužné nájemné uhrazeno. Ve lhůtě šedesáti dnů od doručení výpovědi  je možné podat u soudu žalobu na neplatnost výpovědi (po tuto dobu stejně tak jako po dobu soudního řízení nejsme povinni byt opustit), ovšem tím není zaručeno, že soud rozhodne v náš prospěch. Schůdnějším řešením je dohoda s pronajímatelem (třeba na splátkovém kalendáři). Pokud už k vystěhování dojde, neznamená to ale, že dluh zaniká.

Kvůli dluhům se bojím exekuce, ztráty bydlení. Můžu ještě něco zachránit?

V takovém případě platí zásada: nestrkat hlavu do písku, spojit se s exekutorem co nejdříve a domluvit se s ním na dalších krocích. Podrobnosti, jak postupovat, najdete na Portálu o bydlení, další užitečné informace potom na stránkách Exekutorské komory České republiky, která má mimo jiné bezplatnou právní poradnu.

Vyřeší neutěšenou finanční situaci půjčka?

Pokud už vězíme v dluzích, může nás půjčka definitivně zruinovat. Reklama, která na nás útočí ze všech stran, vyvolává iluzi, že zadlužení je nejen normální, ale dokonce výhodné. Na to, abychom si mohli půjčit, musíme totiž mít peníze.

Kam se tedy obrátit o pomoc?

V některých situacích už bude zřejmě nutné požádat o pomoc právní. Na stránkách Advokátní komory jsou k dispozici informace o bezplatné právní pomoci, je též možné obrátit se na neziskové organizace, například Aliance proti dluhům a poradny ve finanční tísni, nebo na charity působící v jednotlivých krajích, jako příklad uveďme Diecézní charitu v Českých Budějovicích. Užitečné informace najdete též na stránkách poradny Portálu o bydlení i zde.

Důležitý je ale jeden krok – zahodit stud a pomoc vyhledat co nejrychleji, ideálně ještě ve chvíli, kdy tušíme, že se do finanční tísně můžeme dostat. Tehdy lze ještě uvažovat i o možnosti požádat o pomoc v hmotné nouzi. Formuláře k žádostem jsou ke stažení zde.

Pokud by vás zajímaly podrobnosti či byste potřebovali upřesnění týkající se vaší konkrétní situace, pište své dotazy na mail info@remove-this.portalobydleni.cz

Zdroj: Portál o bydlení