Pozor na „šmejdy“

Nátlak, manipulace a v konečném důsledku zadluženost s nevyčíslitelnými důsledky. To je stručný popis tzv. předváděcích akcí, které se v Česku v posledních letech rozmohly jak mor.

Šmejdy nazvala režisérka Silvie Dymáková firmy, které cílí předváděcími akcemi především na seniory a v důsledku je zbavují většiny příjmů. Hlavně pro seniory byl dokument natočen, ale zda (nejen) jim takzvaně otevře oči, zůstává otázkou.

Na počátku bývá neuvážený nákup, a pak už se začíná roztáčet dluhová spirála, která dláždí cestu k exekucím, ztrátě střechy nad hlavou, o psychických následcích nemluvě.

Následující řádky by měly být dalším připomenutím, že se společnost brání nekalým praktikám nemorálního podnikání a jakým způsobem. A také upozorněním, jak se nenechat zmanipulovat a  nenaletět na plané a nebezpečné nabídky. O svém životě konec konců rozhodujeme sami, bez našeho uvážlivého jednání nebudou mít žádná opatření smysl.

Veřejná ochránkyně práv

Víc než stovka poškozených se loni obrátila na kancelář ombudsmana, ale je to jen zlomek skutečného počtu. Zástupce ochránkyně Stanislav Křeček je přesvědčen, že opakující se problémy jsou jednak důsledkem přetrvávajícího nízkého právního povědomí veřejnosti, ale i nových prodejních strategií některých podnikatelů. Od 15. 1. 2014 musí prodejci a pořadatelé předváděcích akcí předem hlásit České obchodní inspekci informace o každé plánované akci a rovněž byly stanoveny náležitosti pozvánky k účasti na akcích. Zpřísnění podmínek pro pořadatele předváděcích akcí, a tedy zvýšení ochrany spotřebitele, ale neznamená, že by si lidé neměli dávat pozor na to, jaké smlouvy podepisují a k čemu se tím zavazují. 

Váš podpis má cenu vašeho majetku

Na znepokojivý růst míry zadlužení, a netýká se to pouze akcí zmíněných „šmejdů“, reaguje i Sdružení českých spotřebitelů projektem Podepsat můžeš, přečíst musíš. Kampaň je cílena na spotřebitele všeobecně, na seniory, nízkopříjmové či hendikepované skupiny obyvatel především.

Spotřebitelský ombudsman

Na nepoctivý prodej na tzv. předváděcích akcích reagovalo už v roce 2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Iniciovalo zavedení systému, který dostal název Spotřebitelský ombudsman. Prostřednictvím kontaktních míst na živnostenských úřadech a díky jejich spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi umožní především seniorům, aby se efektivně, rychle a bezplatně domohli svých spotřebitelských práv.

Na ochranu spotřebitele pamatoval též nový občanský zákoník

Možností, jak s nepoctivými prodejci bojovat, je, jak vidno, více, ovšem důležité je jedno: informovaný člověk nenaletí. Odstoupit od smlouvy uzavřené pod tlakem je sice možné, ale důležitější je vědět, že žádnou smlouvu nikdo nemusí podepisovat hned. Každý si může vzít čas na rozmyšlenou, poradit se s přáteli, dětmi, příbuznými. Velmi dobrým rádcem je též, jak se říká, zdravý selský rozum.

Zdroj Portál o bydlení