Desatero pro výběr domova pro seniory

V rámci Mezinárodního dne proti násilí na seniorech (15. červen) upozornil Život 90 na domácí násilí a týrání seniorů doma i v ústavní péči. 

Jako pomoc nabízí seniorům i jejich rodinám materiál Desatero pro výběr domova pro seniory. To klade zásadní otázky, které by měl každý při výběru zařízení pro seniory zvážit. Obsahuje konkrétní rady, jak se v ústavu vyhnout riziku zanedbávání péče nebo týrání.

„Na bezplatné telefonní lince Senior telefon evidujeme nárůst případů domácího násilí a týrání. Ale v pobytových zařízeních pro seniory jsou hlasy, které neslyšíme. Senioři, kteří jsou tady týraní, si nemohou říct o pomoc, nemohou například o samotě telefonovat,“ vysvětluje Jan Lorman, ředitel Života 90. „Desaterem chceme pomoct jak seniorům, tak jejich rodinám, které při výběru domova pro seniory bývají bezradné, nemají žádné zkušenosti a někdy tak přehlédnou důležité varovné ukazatele,“ dodává.

Kde lze Desatero sehnat

Leták Desatero pro výběr domova pro seniory je zdarma k dispozici v Životě 90 a na webu zde. Na jeho distribuci bude Život 90 spolupracovat s širokým okruhem subjektů a institucí, které podporují seniory a jejich rodiny.

Problematice týrání klientů v ústavní péči se dlouhodobě věnuje i organizace Liga lidských práv. Zaměřuje se především na právo na osobní svobodu a na důstojné podmínky v zařízeních poskytující sociální, případně zdravotní služby. „Prioritou je, aby senior mohl zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí. Stát má povinnost zabezpečit přednostně podporu a pomoc v komunitě. Pokud se senior ocitne v zařízení proti své vůli, například smlouvu podepíše jen jeho opatrovník, máme právní mechanismy, jak mu pomoci. Žádné zařízení nesmí osoby týrat, ani s nimi špatně zacházet,“ vysvětluje Barbora Rittichová, právnička z Ligy lidských práv. 

Domácí násilí

Život 90 také zaznamenává růst počtu případů domácího násilí a týrání. Jen od ledna letošního roku se na bezplatnou anonymní linku Senior telefon 800 157 157 obrátilo s tímto problémem 204 seniorů. To je o 40 víc než za stejné období v loňském roce. „Nejčastěji je zastoupeno mezigenerační týrání, kdy se násilí na seniorovi dopouští jeho potomci - děti, vnoučata nebo jiní mladší příbuzní. To je věc, která platí dlouhodobě,“ vysvětluje Gabriela Knápková, sociální pracovnice linky Senior telefon. „Nezanedbatelný je ale i počet seniorů, kteří jsou týráni svým životním partnerem. Takových případů je pětina,“ dodává. Knápková také poukazuje na to, že nejčastěji se volající svěřují s psychickým domácím násilím, které zároveň bývá nejhůř prokazatelné. Množí se případy násilí spojené s majetkem. A nejen v ústavech, ale i v domácím prostředí se objevuje zanedbání péče.

Senior telefon 800 157 157 

Jediná nonstop bezplatná linka důvěry pro seniory v Česku. Funguje od roku 1991, ročně přijme více než 13 000 hovorů. Nejčastějšími tématy, se kterými se senioři na lince svěřují, jsou samota a opuštěnost, špatná finanční situace nebo téma násilí a týrání. Službu je možné také podpořit zasláním DMS ve znění ZIVOT 90 na číslo 87 777.

Zdroj: Život 90