Domácnost v plamenech

Statistika je drtivá. Nejvíce požárů vzniká v domácnostech a patří k těm nejtragičtějším. Nejčastějšími oběťmi jsou senioři – tři úmrtí ze čtyř.

Budeme-li se pohybovat pouze v datech minulého roku, dojdeme ke smutným číslům: došlo ke 17 388 požárům, při nichž zemřelo 114 osob a 1179 jich bylo zraněno, škody dosáhly výše 2 198,3 mil. Kč

Z hasičských statistik také vyplývá, že ne každý, a to už nemáme na mysli pouze seniory, by při mimořádných událostech dokázal adekvátně zareagovat. Kdo z nás si bude vědět rady, co má dělat například po odeznění varovného signálu sirény? Utečeme? Kam? Anebo se ukryjeme? Na půdu, nebo do sklepa? Při úniku nebezpečné látky do ovzduší začneme zase možná horečně vzpomínat, zda je chemická látka lehčí, nebo těžší než vzduch, přemítat, kde si koupit ochrannou masku… A víme vůbec, jak se při požáru správně zachovat?  

Senioři jsou však nejzranitelnější skupinou ve všech případech, jimž náleží označení stav ohrožení. Jsou méně pohybliví, pomaleji vyhodnocují situaci, a tomu odpovídají i jejich reakce. Proto se Hasičský záchranný sbor, jehož členové stojí výše popsaným skutečnostem doslova tváří v tvář, rozhodl, že právě na seniory více zaměří své aktivity, a to mimo jiné i ve spolupráci se Senzačními seniory

Požár? Jak je to možné?

Základní příčiny požárů v domácnostech jsou stále stejné:

·         nedbalost,

·         neopatrnost,

·         technická závada,

·         úmyslné zapálení.

Pozor si musíme dát, a nejsou to vskutku plané řeči, především při vaření. Aromalampy, svíčky, adventní věnce, vánoční stromečky či nedostatečně uhašené nedopalky se dokážou proměnit v dokonalé „časované bomby“ schopné zničit nám celou domácnost. K nim se nikoli na druhé místo řadí elektrické přístroje, dobří sluhové v případě, že jsou technicky v pořádku a zacházíme s nimi tak, jak máme. A nakonec topidla, kotle, nevyčištěné komíny. Když vezmeme v úvahu, kolik domácností není pojištěných…

Co dělat v případě, že už v bytě začalo hořet?

Připomeneme jen několik zásadních skutečností, podrobnosti jsou například na již zmíněných stránkách Senzačních seniorůzde

·         nepanikařit,

·         pokusit se požár uhasit (hořící olej v pánvi nikdy ne vodou, vzplane víc, ale třeba pekáčem),

·         když se oheň začne nekontrolovaně šířit, opustit byt a zavřít dveře,

·         volat o pomoc, zvonit na sousedy, volat hasiče,

·         chránit si dýchací cesty (nos i ústa) kapesníkem, ručníkem, svetrem…

Pro připomenutí – v případě požáru voláme linky 150 nebo 112.

Jaké informace po nás budou chtít operátoři na tísňové lince, se dočteme zde 

Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČRSenzační senioři, Portál o bydlení