Hledám nový způsob bydlení

Jak by mělo vypadat ideální seniorské bydlení? Finančně únosné a bezpečné, a to z hlediska hrozících úrazů (bezbariérové), kriminality a komunikace (potřeba dovolat se pomoci), s dostupnou zdravotní a sociální péčí.

Lze takové bydlení nalézt?

Nejobjektivnější odpověď zní – ano, ale je potřeba začít hledat včas. V současnosti se staví víc bytů určených speciálně pro seniory, neboť developeři objevili ve stárnoucí populaci potenciál klientů. Rezidenční domy a penziony pro seniory mají potřebný standard, ovšem jsou pro mnohé finančně nedostupné. Takové bydlení je vhodné pro seniory aktivní, nebo pro ty, jimž finančně pomáhá příbuzenstvo. Další možností je cohousing, v Česku zatím bohužel v plenkách. Optimálním řešením je tedy včas byty upravit na bezbariérové, přestěhovat se z větších do menších, přízemních, které jsou levnější, a podobně. To vše v době, kdy přestěhování lze ještě psychicky dobře zvládnout a kdy máme čas hledat lokalitu, která nám vyhovuje.

Co je to cohousing?

Sdílené bydlení, které není primárně určeno jen pro seniory. Výhodou je, že objekt zahrnuje soukromé, ale i společné prostory, kde mohou lidé žít sousedským životem. Noví obyvatelé takových bytů by se měli seznámit už při jejich výstavbě. V Česku na rozdíl od zahraničí bohužel zatím žádný takový dokončený projekt neexistuje, iniciativy se tedy chápou někteří aktivní senioři sami.

Chci darovat byt/dům vnoučatům, budou za mne platit provozní náklady.

Darovací smlouvu by měl opět ideálně  vypracovat právník, i když „je to v rodině“. Ten vám mimo jiné jistě poradí, abyste přímo do ní vložili ustanovení o zřízení výměnku, tedy věcného břemena. Institut výměnku vrátil do českého práva po mnoha desetiletích nový občanský zákoník a rodičům a prarodičům vrací jistotu, že je z bytu / domu nikdo nevyhodí. Dokonce i v případě, kdy dojde ke zbourání nemovitosti, je osoba zavázaná k výměnku povinna zajistit na vlastní náklady výměnkáři vhodné ubytování.

Uvažuji, že ve stáří prodám byt / dům a půjdu do nájmu.

V zásadě platí neprodávat byt narychlo ve chvíli, kdy se člověk ocitne v nouzi. Obě možnosti, vlastní bydlení i bydlení v nájmu, mají své plusy i minusy, a ty je třeba vždy pečlivě zvážit. Nočními můrami se může stát jak prodej nemovitosti samotný – s kupní smlouvou by měl rozhodně pomoci právník –, tak bydlení v nájmu. Lidé se především obávají zvyšujících se nájmů hlavně ve velkých městech nebo třeba změn vlastníka nemovitosti, s nímž se obtížně jedná (neprovádí vyúčtování služeb, snaží se uzavírat smlouvy na dobu určitou, není ochoten dát slevu na nájemném, pokud se v bytě něco porouchá atd.). Vztahy mezi vlastníky, nájemci, ale i pronajímateli upravuje nový občanský zákoník. I zde najdeme informace, které nám mohou pomoci v rozhodování.

Pokud by vás zajímaly podrobnosti či byste potřebovali upřesnění týkající se vaší konkrétní situace, pište své dotazy na mail info@remove-this.portalobydleni.cz

Zdroj: Portál o bydlení