Italské zdravotnické zařízení spoluvytváří chytré bydlení pro seniory

Internet sehrává v našem životě klíčovou roli. Jak IT technologie využít v péči o seniory, dokazuje spolupráce Sole Cooperativa a IBM.

Sole Cooperativa je italské zdravotnické zařízení, které se rozhodlo začít spolupracovat s IBM v oblasti péče o seniory. Díky použití inteligentních senzorů bude možné identifikovat změny či závady v prostředí, kde senioři žijí, a výkyvy v jejich momentální kondici. A to vše v reálném čase s okamžitým upozorněním pro zdravotnický personál. Senzory rozliší nejen například to, v jaké místnosti se senior nachází, v kolik hodin vstává, kdy chodí spát, jak často odpočívá, kolikrát denně jí, ale zaznamenají například i výšenou koncentraci oxidu uhličitého v koupelně či v jiné části bytu.

„Tato nová informační technologie má seniorům pomoci cítit se bezpečně a žít nezávisle a samostatně,“ říká Roberta Massi, ředitelka Sole Cooperativa, a dodává, „zdravotníků umožní lepší poznání každodenního života klienta minimalizovat potenciální rizika a poskytovat mu účinná doporučením, která mohou jeho kvalitu života zvýšit.“

Zdroj: Sole