Nemám kde bydlet, kdo mi pomůže?

Hrozí vám ztráta bydlení, nebo už dokonce kde bydlet nemáte? Nevíte, jak rychle situaci řešit? I v takových případech je možné dovolat se pomoci.

Kam zavolat?

Na Senior telefon, což je sociální služba telefonické krizové pomoci registrovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí. Tato služba je nepřetržitá, tedy dovoláte se dvacet čtyři hodin denně, a bezplatná. Sociální pracovník vám pomůže zvládnout krizovou situaci a poradí, jak pokračovat dál.

Kam se obrátit o další pomoc?

Na sociální odbory městských úřadů, oddělení sociální pomoci, podle místa trvalého bydliště. Registr poskytovatelů sociálních služeb najdete zde. Účinnou pomoc osobám v nouzi poskytují charity, (například zde), působící v jednotlivých městech, nebo například Armáda spásy či nízkoprahová denní centra. V mnohých městech fungují místní střediska krizové sociální pomoci.

Jaké jsou možnosti náhradního ubytování?

Azylový dům – jeho posláním je zajistit ubytování osobám, které nemají vlastní bydlení. Pobyt zde je časově omezený a cílem je pomoci lidem v nouzi najít cestu, jak nezůstat závislý na pomoci sociální služby. Ne ve všech azylových domech se mohou ubytovat všichni – některé poskytují pouze pomoc ženám s dětmi, jiné, v důsledku umístění ve vyšších patrech, nemohou ubytovat ty, kteří mají problémy s mobilitou. Některé azylové domy nenabízejí jen možnost ubytování, stravy a základní hygieny, ale i pomoc při jednání na úřadech apod.

Noclehárna – pomoc na omezené časové období, většinou nabízejí jen přespání, stravu a možnost hygieny, ale také poradenství, jak tíživou situaci řešit.

Centra krizové pomoci – poskytují krátkodobá bezplatná ubytování a pomoc při hledání dalšího bydlení

Co je to sociální bydlení?

Vláda ČR realizuje programy investiční podpory výstavby sociálního bydlení od roku 2003. Dotace a zvýhodněné úvěry jsou určeny jakýmkoli právnickým osobám (včetně obcí). Pro případy, kdy je dostupnost nájemního bydlení snížena (z důvodu věku, zdravotního stavu, nedostatku finančních prostředků nebo sociálních okolností) je v ČR k dispozici několik druhů investičních podpor, jejichž cílem je zvýšení počtu nájemních bytů pro sociální bydlení.

Seznam obcí, kde sociální byty už byly postaveny, jsou k dohledání zde.

Pokud by vás zajímaly podrobnosti či byste potřebovali upřesnění týkající se vaší konkrétní situace, pište své dotazy na mail info@remove-this.portalobydleni.cz

 Zdroj: Portál o bydlení