Nemohu už bydlet sám

Úbytek sil, zdravotní potíže a osamělost patří k těm aspektům, které výrazně ovlivňují kvalitu našeho života. Jak řešit situaci, kdy už se bez pomoci nedokážeme obejít?

Jakou pomoc mohu shánět?

Možností je několik:

Domácí zdravotní ošetřovatelská péče (profesionální zdravotníci v domácnostech 3 x 1 hodinu denně 7 dní v týdnu). Žádá o ni nemocný, jeho rodina, a to vždy na doporučení lékaře. Poskytují ji agentury domácí péče (home care), státní, církevní, soukromé. Hradí ji zdravotní pojišťovny, nadstandardy doplácí rodina.

Respitní péče (umožňuje umístit nemocného na 1-3 měsíce do zdravotnického zařízení). Poskytují ji sociálně zdravotnická zařízení při městských úřadech nebo nestátní subjekty. Poplatky se liší, přibližně jde o částku od 300 Kč za den.

Pečovatelská služba (určena zdravotně postiženým nebo starým občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat práce v domácnosti nebo pro nepříznivý zdravotní stav potřebují další osobní péči). Žádá se o ni na obecních a městských úřadech nebo u nestátních organizací, které ji poskytují. Přikládá se doporučení ošetřujícího lékaře a potvrzení o výši důchodu.

Následná péče. Poskytují ji především léčebny dlouhodobě nemocných (LDN), domovy důchodců, odborné léčebné ústavy či další ústavy sociální péče. Pro umístění do LDN je důležité trvalé bydliště a většinou se jedná o přeložení z nemocnice. Přijetí doporučuje ošetřující lékař a schvaluje ho primář LDN. Pobyt může hradit zdravotní pojišťovna nebo obec.

Žádost o pobyt v domově důchodců se podává na sociálních odborech obecních úřadů podle trvalého bydliště, někdy i v domovech samotných. Její součástí je potvrzení o výši důchodu, rozhodnutí o přidělení příspěvku na péči, pokud byl přiznán, a informace o zdravotním stavu.

Kdy je vhodné obrátit se na sociální služby a kde na ně najdu kontakt?

V případě, kdy už rodina péči o seniora nezvládá, ale nechce ho vytrhnout z domácího prostředí a ani on o to nestojí. Službu lze uhradit i z prostředků příspěvku na péči. Bohužel je potřeba počítat s tím, že služby nejsou na mnoha místech ČR dostatečně dostupné. Kontakt na sociální služby lze najít na internetu, například v registrech, které je mapují, základní informace jsou na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kdy uvažovat o umístění do domova seniorů?

V okamžiku, kdy je senior naprosto nesoběstačný a ani terénní sociální služby už situaci neřeší. Tyto domovy však nejsou určeny pro lidi v akutním stavu nemoci. Na umístění do domova pro seniory se čeká poměrně dlouho a kriteriem pro přijetí by měl být zdravotní stav. Domovy požadují lékařskou zprávu, plus budou mít ti, kteří mají vyřízený příspěvek na péči. Větší šanci na přijetí mají lidé osamělí a ti, co například bydlí ve vyšších patrech domů bez výtahu.

Kolik pobyt v domově stojí?

Minimálně sedm až deset tisíc korun měsíčně. Stravu a ubytování si hradí senior sám, ze zákona tato částka nesmí přesahovat 300 Kč denně a pro vlastní potřebu musí seniorovi zbýt 15  %  z důchodu. Pokud tyto peníze nestačí, což není neobvyklé, doplácí zbytek rodina. Opět je možné požádat o příspěvek na péči.

Jsou ještě jiná řešení?

Například domy s pečovatelskou službou nebo penziony pro seniory. Pečovatelská služba, která je zde poskytována, se platí nad rámec nájemného. Podrobnosti o těchto způsobech bydlení najdete na internetu, základní informace na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Sociální služba na míru

Na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí najdete i mnoho dalších informací o tom, jaká je nabídka péče o seniory u nás a kde ji hledat.

Pokud by vás zajímaly podrobnosti či byste potřebovali upřesnění týkající se vaší konkrétní situace, pište své dotazy na mail info@remove-this.portalobydleni.cz

Zdroj: Portál o bydlení