Neúprosná statistika

Stárnutí populace je tématem skloňovaným v mnoha pádech. Se svými bližními bychom měli zůstávat „ v dobrém i zlém“. Dokážeme se o ně ale postarat?

Otázka není mířena do jednotlivých rodin, i když ty jsou pochopitelně východiskem – jich se bude týkat problém především – ale má celospolečenský dosah. Statistika, s níž vás chceme seznámit, vyšla z údajů Ministerstva práce a sociálních věcí a poslední aktualizace údajů proběhla v únoru letošního roku.

K 31. 12. 2013 se na území České republiky nacházelo 3 240 zařízení, která poskytují sociální služby. Kapacita těchto zařízení byla celkem 81 183 míst. Tato zařízení jsou například Domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem apod. Ne všechna zařízení jsou primárně určena pro seniory, jsou přístupná populaci různého věku.

Stát je zřizovatelem pouze 0,5 % zařízení s kapacitou 1,1 % míst. Kraje poskytují 20,9 % zařízení s kapacitou 45,9 % míst. Obce zřizují 15,4 % těchto zařízení s celkovou kapacitou 28,2 % a církve jsou zřizovateli téměř pětiny zařízení (19,5 %), ale s kapacitou pouze 9,2 %. Ostatní subjekty zřizují 43,7 % těchto zařízení, ale s kapacitou pouze 15,5 %.

Z celkového počtu 3 240 zařízení je 491 domovů pro seniory, což je 15,2 %. Domovy pro seniory poskytují služby 38 091 klientům, což je 46,9 % všech klientů ze všech zařízení. Kraje a obce poskytují 85 % kapacity domovů pro seniory.

Počty obyvatel domovů pro seniory

V České republice je v domovech pro seniory umístěno 36 598 osob (toto číslo není kapacita, ale skutečný počet klientů). Nejvíce ve Středočeském (4 901) a Moravskoslezském (4 672) kraji.

Ve věku do 65 let se v těchto zařízeních nachází 1 998 osob, ve věku 66-75 let je to již 5 497 osob. Nejpočetněji jsou zastoupené věkové kategorie 76-85 a 86-95 let. V tomto věku se v domovech pro seniory nachází 14 287 (79-85 let) a 14 056 (86-95 let) osob. Lidé ve věku 86 a více let jsou obyvateli domovů pro seniory v 10,55 % ze všech lidí této věkové kategorie. Nejvíce takto starých lidí vzhledem k počtu 86 a víceletých obývá domovy pro seniory v Ústeckém (15,23 %) a Jihočeském (14,05 %) kraji. Nejmenší zastoupení takto starých lidí má Hlavní město Praha (6,23 %) a Liberecký kraj (7,58 %).

Lidé, kteří jsou ve věku 96 a více let, žijí v domovech pro seniory v celé České republice v počtu pouze 760 jedinců.

Počty obyvatel domovů pro seniory podle věku a krajů, 31. 12. 2013

Kraj

Celkem

Věk klientů

Podíly klientů ve věku 86+ na populaci ve věku 86+ v jednotlivých krajích (v %)

-65

66-75

76-85

86-95

96+

 Česká republika

36 598

1 998

5 497

14 287

14 056

760

10,55

 Hlavní město Praha

2 349

58

235

755

1 202

99

6,24

 Středočeský kraj

4 901

260

833

1 929

1 781

98

12,23

 Jihočeský kraj

2 879

191

385

1 153

1098

52

14,05

 Plzeňský kraj

1 730

134

269

664

634

29

9,19

 Karlovarský kraj

825

61

221

302

230

11

7,53

 Ústecký kraj

3 600

141

586

1 524

1 296

53

15,23

 Liberecký kraj

936

44

140

352

380

20

6,97

 Královéhradecký kraj

2 288

136

286

898

916

52

12,14

 Pardubický kraj

2 054

115

297

856

745

41

11,37

 Vysočina

2 171

130

324

879

798

40

12,27

 Jihomoravský kraj

2 994

123

373

1 167

1 253

78

7,58

 Olomoucký kraj

2 492

215

381

921

926

49

11,03

 Zlínský kraj

2 707

126

425

1 138

975

43

12,59

 Moravskoslezský kraj

4 672

264

742

1 749

1 822

95

12,98

Počet neuspokojených žádostí o sociální služby

Sociální služby neuspokojují v plné míře všechny žadatele. Velká část lidí, kteří o ně žádají, zůstává nevyslyšena. Nejvyšší počet odmítnutých žadatelů je o umístění do domova pro seniory. V roce 2013 to bylo 60 809 odmítnutí. Nejvíce neuspokojených žádostí o přijetí do domova pro seniory bylo v Jihomoravském kraji (11 573). S velkým odstupem následoval Středočeský kraj, kde bylo odmítnuto 7 418 žadatelů.

Z těchto ne příliš příznivých čísel vyplývá jediné – na budoucnost je potřeba myslet včas a uvažovat o tom, co s námi bude, až začneme potřebovat pomoc druhých. Abychom sebe nestresovali a nekladli na bedra svých dětí víc, než by mohly unést.

Zdroj: ČSÚ, redakčně upraveno