Příprava bytu na stáří

Jak účinně pomoci rodičům, kteří už potřebují péči častěji než jindy a v bytě je začínají omezovat překážky, které dříve překážkami nebyly?

Případ: Rodičům je přes šedesát let, zatím jsou soběstační, ale bydlí v domku, který je zcela bariérový. Co dělat a jak postupovat, aby se z něho stal byt bezbariérový? Na jaké příspěvky a dávky mají nárok a za jakých podmínek?

Zcela jistě je dobré myslet na úpravu domku a domácnosti včas a připravit se tak na dlouhou etapu stáří, kdy postupně dochází ke zhoršování zdravotního stavu a omezení soběstačnosti.

Požadavky a přístup k seniorskému bydlení je zcela individuální a odpovídá přáním a možnostem jednotlivce i celé rodiny, jak zdůrazňuje například MUDr. Zdeněk Kalvach, který se věnuje paliativní péči: „Bydlení je více než užívání přístřeší, jde o projev a východisko ke smysluplné existenci, k seberealizaci, k uspokojivému trávení času, ke komunikování s jinými lidmi a k účasti na společenském dění, byť v rozsahu omezeném zdravotními problémy“.

Jak zajistit bydlení bezpečné a bezbariérové?

Jedná se tedy především o to, myslet například na zajištění větších vstupních prostor – pro případ chůze s pomocí francouzských holí či invalidního vozíku, schodů, prahů, koupelen, WC aj.

Je nutné zajistit podlahu bez překážek – odstranit prahy. Nutné je věnovat pozornost schodišti – ze dvou stran připevněné zábradlí umožňuje bezpečnější chůzi, označit hrany schodů. Dbát na dobré osvětlení a prosvětlení prostoru. Pro toho, kdo již schody nevyjde, je možnost nainstalovat výtah či umístit zdvihací plošinu.

Koupelny by měly mít protiskluzovou podlahu a nejlépe bezbariérový sprchový kout. Je možná také jen protiskluzová podložka do vany nebo sprchy. Vhodné je připevnit sedátko do sprchy, madla pro přidržení a lehčí vstávání. V případě vany – protiskluzová podložka do vany, sedátko na vanu, madla.

Nárok na dávky

Pokud jsou rodiče zcela soběstační, nemají zatím nárok na žádné z příspěvků či dávek, které vyplácí Úřad práce. Nárok na dávku vzniká až tehdy, je-li osoba zdravotně postižená či závislá na pomoci a péči jiného člověka. Tehdy může například požádat o příspěvek na zvláštní pomůcku, na úpravu bytu a podobně.

Máte-li zájem se více dozvědět o vhodných úpravách bytu a inspirovat se, je vhodné přečíst si praktickou příručku o bydlení seniorů Jsem tady ještě doma?, kterou vydala Diakonii ČCE. 

Zdroj: Ludmila Vašáková, Diakonie ČCE; redakčně upraveno