Výběr domova pro seniory

Pomoci seniorům s výběrem domova, v němž stráví další část svého života, je zásadní. Sami, logicky, toho mnohokrát nejsou schopni.

Nabídka je relativně široká, a to ať se jedná o domy s pečovatelskou službou, senior parky – budeme-li tak obecně nazývat zařízení, které staví většinou soukromí investoři, či různá specializovaná centra, pomáhající lidem vyššího věku zvládnout životní situace, na něž už nestačí. Praxe ukazuje, že se častokrát přestěhování rodiče či prarodiče, jenž už nemůže bydlet sám, řeší až v okamžiku, kdy je to nevyhnutelné.

Propracovaný systém, který zahrnuje několik organizací s různou působností a vzájemnou součinností a jenž se obecně nazývá Les maisons de retrait, (volně přeloženo domovy důchodců), funguje ve Francii. Následující zjištění pocházejí tedy z francouzských zkušeností, nicméně věříme, že by mohla být užitečná a aplikovatelná na situaci v Česku.

Co hledají lidé, kteří se rozhodnou přestěhovat do domova důchodců:

·         aby to měli blízko ke své rodině a svým přátelům a mohli je zvát na návštěvu kdykoli budou chtít,

·         aby žili v bezpečném prostředí, měli pomoc na blízku, ovšem zároveň aby nepřišli o možnost zachovat si soukromí.

Co zajímá rodinu:

·         jestli v domově důchodců najdou jejich rodiče, kteří už nejsou schopni žít sami, dostatečné zázemí,

·         na jaké úrovni je pomoc, která se v domovech poskytuje.

Předběžná opatření:

·         zjišťovat s předstihem možnosti a podmínky pobytu v jednotlivých zařízeních,

·         ptát se na radnicích, jaké má město kapacity a zda je možné bydlení rezervovat,

·         přemýšlet, co všechno bude potřeba udělat s dosavadním bydlením seniorů (prodej, pronájem).

Jaké další otázky je dobré si položit:

Otázka volných kapacit: existuje nějaký pořadník ve vybraném zařízení a kolik osob je v něm zapsáno.

Otázka ceny:

·         její výše v konkrétním domově v porovnávání s jinými,

·         zda zahrnuje pečovatelskou službu, nebo ne,

·         eventuelní navýšení cen, za co a proč,

·         jestli v ceně zahrnutá potřebná pomoc (počítaje v to i stravování) není nadhodnocená.

Domovy samotné:

·         dopravní dostupnost,

·         okolní krajina, občanská vybavenost,

·         počet ubytovaných, jejich věk,

·         typ domova,

·         pokoje a jejich vybavení, pro kolik lidí jsou určeny, jejich velikost, možnost vybavit je vlastním nábytkem,

·         další možnosti, které pobyt v domově skýtá.

Typ domovů:

·         jakou pomoc poskytují (jen pronájem bez systematické sociální služby, částečná sociální služba, specializace na seniory s demencí, Alzheimerem, Parkinsonem atd.)

·         stupeň lékařské péče (lékař přítomen či jen v určitých termínech), počet lékařů, zdravotních sester, pečovatelek, nočních služeb,

·         možnost pobývat v konkrétním domově i v případě, že dojde ke zhoršení zdravotního stavu.

Návštěva domovů a srovnání jejich úrovně:

·         neřídit se jen prezentací na internetu,

·         navštívit místo a prohlédnout pokoje, společné prostory, restauraci, zahradu…

Získat další informace:

·         o nabízených programech,

·         o tom, v kolik a kolikrát se podává jídlo,

·         jak fungují ostatní služby (kultura, prádelna, holič, rehabilitace atd.),

·         jaké je vybavení pokoje (včetně televize, rádia, telefonu…),

·         jsou-li v zařízení klimatizované místnosti,

·         je-li možné vzít si domácí mazlíčky,

·         četnost návštěv (omezená, bez omezení),

·         s kým komunikovat a jak (ředitel, lékař, pečovatelka…), možnosti domlouvat si s nimi schůzky,

·         pokud existuje návštěvní kniha, chtít ji vidět.

Zdroj: Portál o bydlení