Život v domově pro seniory

Přestože přibývají, nedostačují poptávce. Otázek souvisejících s jejich kvalitou je nespočet. Stejně tak těch, které se týkají tzv. běžného provozu v nich.

Dostaneme-li se do situace, kdy už nemáme dostatek fyzických ani psychických sil, abychom žili v domácím prostředí sami, byť s pomocí nejbližší rodiny nebo terénních sociálních pracovníků, ale nejsme ještě zcela odkázáni na potřebu stálé lékařské péče, můžeme požádat o přijetí do některého z domů pro seniory. Registr poskytovatelů sociálních služeb vede Ministerstvo práce a sociálních věcí

Rozhodnutí přestěhovat se do domova pro seniory není jistě úplně jednoduché, vyvolá řadu otázek. Mnohé jsou velmi soukromé, na jiné nám pomůže odpovědět například i veřejný ochránce práv. Pro tento text jsme vybrali jen některé odpovědi, více informací najdete zde

Za co v domově platím? 

Každý klient domova platí ze svých prostředků (z důchodu) za ubytování a za stravu. Po úhradě ubytování a stravy vám musí zůstat alespoň 15 % z vašeho příjmu (důchodu, popřípadě jiného příjmu). Pokud vám byl vedle důchodu přiznán i příspěvek na péči, „odevzdáváte“ jej celý domovu. Příspěvek na péči je vám totiž vyplácen jako individuální dávka, za niž si máte zajistit pomoc a služby, které si nemůžete kvůli snížené schopnosti péče o vlastní osobu a soběstačnosti obstarat sami – například pomoc s hygienou, zajištění nákupů, vyřízení úředních záležitostí apod. Vzhledem k tomu, že veškerou péči, kterou potřebujete, vám nyní poskytuje domov pro seniory, máte (ze zákona) povinnost mu za poskytnutí této péče platit částku, která se shoduje s výší přiznaného příspěvku. 

Mohou mou schopnost platit ubytování vylepšit sociální dávky?

Skutečnost, že bydlení vám zajišťuje zařízení sociálních služeb, obecně nebrání tomu, abyste požádali o dávku pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení. Její přiznání bude záviset na výši vašeho příjmu. Informujte se na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR.

Proč dostává můj soused za stejné peníze jiné služby a ještě jich je víc? 

Skutečnost, že dvě osoby pobírají příspěvek na péči ve stejné výši, neznamená, že budou od domova dostávat totožnou péči. Ke každému klientovi musí poskytovatel služby přistupovat individuálně a zohledňovat jeho fyzický, psychický a zdravotní stav. Pokud se například klient, který je schopný zajít si sám nakoupit, rozhodne, že se mu třeba do obchodu chodit nechce a raději si nechá nakoupit od pracovníka domova, musí počítat s tím, že si za tuto službu bude muset připlatit. V tomto případě se totiž jedná o tzv. fakultativní službu. Na druhou stranu u klienta, který je již zcela odkázán na pomoc druhých, bude tato služba hodnocena jako služba základní, tedy hrazená z příspěvku na péči. Každý má jiné potřeby a schopnosti a nebylo by vhodné, aby to, na co stačí klient sám, za něj dělali pracovníci domova. Je tedy správné, že domov poskytuje každému ty úkony péče a v takovém rozsahu, v jakém je klient potřebuje. Pomoc má být „šitá na míru“, i když výše úhrady může být v konečném součtu u několika klientů stejná.

Mohu rozhodovat o tom, v kolik hodin budu ráno vstávat a večer chodit spát? 

Ano, pracovníci by měli zjišťovat vaše individuální potřeby a přání a podle toho upravit váš denní režim. Přejete-li si to, měli bychom mít možnost si například ráno pospat nebo jít večer spát později. 

Lze poslouchat rádio či sledovat televizi i v době nočního klidu?

Můžete, pokud tím nerušíte ostatní. Abyste hlukem neobtěžovali ostatní klienty v domově, můžete používat například sluchátka.

Je možné v areálu domova kouřit? 

Domov pro seniory nahrazuje domácí prostředí, a proto byste zde měli mít možnost kouřit alespoň v místnostech vyhrazených pro kuřáky nebo v jiných k tomu určených prostorách (například na balkoně apod.).

Lékař mi předepsal dietu. Mohu přesto odebírat normální stravu nebo čas od času dietní režim porušit?

Můžete, i když vám to zřejmě neprospěje. Je vaším právem rozhodnout se, jestli budete respektovat dietní režim. Pracovníci zařízení by vás však měli poučit o následcích nedodržení diety, možná budou chtít s vámi sepsat tzv. negativní revers (prohlášení, že přestože jste byli poučeni o možných následcích porušování diety, chcete odebírat normální, nikoli dietní stravu). 

Odpovědi na otázky, které vás zajímají, najdete nejen na stránkách veřejného ochránce práv, ale podrobně vám je zodpovědí v tom domově pro seniory, který si pro svůj pobyt vyberete.

Zdroj: Veřejný ochránce práv, Portál o bydlení