Značky kvality v sociálních službách

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR realizuje po vzoru jiných západních zemí v sociálních službách ojedinělý projekt – Značku kvality.

Předmětem měření a certifikace kvality byla zpočátku pobytová služba, tedy domovy pro seniory, od dubna 2013 byl systém zpřístupněn i pro službu domov se zvláštním režimem a pro kombinaci obou služeb. Vytvoření systému monitoringu kvality v pobytových zařízeních a marketingové značky kvality vychází ze základních standardů kvality sociálních služeb – konkrétně standard č. 15, v příloze č. 2, vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění – Zvyšování kvality sociální služby zde 

Oceněné domovy potom ponesou stejné označení, jaké jsme zvyklí spojovat s hotely – hvězdičky.

Hvězdné ocenění

Rozhodnutí přestěhovat rodiče či prarodiče do domovů pro seniory nebývá jednoduché ani pro jednu zúčastněnou stranu. Naše představy o takových zařízeních jsou častokrát spojeny s příběhy nepříliš povzbudivými. Aby se situace v této oblasti sociálních služeb systematicky zlepšovala, mělo by k tomu přispět i ocenění, jež není k přehlédnutí.  A nejen to. Cílem udělování hvězdiček je poskytnout všem zájemcům o sociální službu, tedy nejen seniorům samotným, ale i jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou a stručnou orientaci, jakou kvalitu služeb mohou v daném zařízení očekávat. Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty pobytu v zařízení z jednoho jediného úhlu – z pohledu samotného uživatele sociální služby.

Ocenění uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb a patří do programu Česká kvalita. Seznam držitelů hvězdiček se stále rozrůstá, což je zpráva velmi pozitivní.

Co se hodnotí

Kritérií je mnoho a zahrnují například bydlení, stravování, poskytovanou péči, možnosti kulturního vyžití, volnočasové aktivity atd. Podrobný seznam zde Lze získat až tisíc bodů plus dalších dvacet bodů bonusových, nejvíce za poskytovanou péči a bydlení. Takto certifikovanému domovu je přiděleno jedna až pět hvězdiček, jež se stávají pro zájemce jednoduchým kritériem výběru poskytovaných služeb.

Na jak dlouho se Značka kvality uděluje

Na tři roky. Po této době musí daný domov prokázat svoje kvality znovu, aby se mohl prezentovat tímto oceněním po další 3 roky.

Zdroj Portál o bydlení