Armáda spásy

{page:title}

Armáda spásy je součástí všeobecné křesťanské církve, ačkoli je charakteristická svým řízením a praxí. Všude na světě nabízí potřebným jak duchovní, tak i sociální pomoc. Armáda spásy vznikla v roce 1865 ve Velké Británii a svou činnost na našem území zahájila v roce 1919. Po sametové revoluci, v roce 1990, ji prezident Václav Havel požádal o obnovení činnosti v tehdejším ČSFR.

Armáda spásy poskytuje na základě křesťanských zásad sociální služby osobám, jež jsou v nepříznivé životní situaci. Snaží se pomáhat i těm, kteří z lidského hlediska již nemají šanci nového návratu.

www.armadaspasy.cz